Gratis online filmleksikon

Filmleksikon

Er du nysgerrig efter vide mere om dramaturgi? Er du i tvivl om, hvad 'krydsklipning' betyder? Eller vil du gerne se eksempler på forskellige typer billedbeskæring? I Filmcentralens filmleksikon kan du bliver klogere på filmsprog og filmiske virkemidler.

I Filmcentralens filmleksikon er der godt 100 opslag om alt fra filmmusik og kameravinkler til dramaturgi og analysemodeller. Opslagene begynder med en kort definition, som bliver uddybet i en længere tekst nedenunder. Opslagene er illustreret med billedeksempler. Nogle gange er det stillbilleder, andre gange korte filmklip eller lydklip. For at se filmklippene skal man have UNI-login - men bortset fra det er filmleksikonnet gratis og frit tilgængeligt. Filmleksikonnet ligger i Filmcentralens undervisningssektion.

Find filmleksikonnet her

Filmleksikonnet er målrettet folkeskolens ældste klasser og gymnasiet - og alle andre, der interesserer sig for filmsprog. Leksikonnets fokus er filmanalyse. Målet er at give en kort og enkel forklaring på en række centrale filmfaglige begreber. Filmleksikonnet er produceret af Det Danske Filminstitut, og målet med det er at skabe en større indsigt i filmens sprog og virkemidler.

God fornøjelse.

Emneord: