Om filmcentralen

Filmrettigheder

De film, du finder på Filmcentralen, er nye og ældre DFI-støttede kortfilm og dokumentarfilm. De er udvalgt af Det Danske Filminstitut fra det store DFI-katalog.

Disclaimer vedr. brug af framegrabs som filmens billede

I enkelte tilfælde er der på Filmcentralen brugt framegrabs som filmens billede. I disse tilfælde har DFI forgæves forsøgt at finde og kontakte eventuelle rettighedshavere, som kan tilkomme royalty i henhold til loven om ophavsret.

Skulle der mod forventning være rettighedshavere, vil DFI udbetale royalty mod behørig bevisbyrde/legitimation for benyttelse af illustrationer, som om aftale var indgået. DFI afregner i henhold til Pressefotografforbundets tariffer.