Søndermarkskolen beslaglægges til flygtninge

Filmcentralen