Skab forandring gennem jeres egne kampagnefilm (6.-9. klasse)

DFI

Hvis I skulle sætte en sag på dagsordenen og kæmpe for forandring, hvad skulle det så være? Og hvordan ville I gøre det?

Med workshoppen får I redskaberne til at skabe forandring og råbe op gennem filmmediet, når eleverne skal producere deres egne kampagnefilm med inspiration i aktivisme. Workshoppen foregår på skolen og afvikles af undervisere fra skoletjenesten Film-X og Arbejdermuseet i samarbejde.

Styrk elevdemokratiet og elevindflydelse og bliv klogere på film og aktivisme.

Workshoppens opbygning

Forud for workshoppen arbejder I selv med aktivisme, eleverne vælger sager og inddeler sig i grupper.

Workshoppens første del giver eleverne en begrebsmæssig værktøjskasse og en forståelse for appelformerne: logos, patos og etos, og hvordan disse kan bruges i filmproduktionen. Her går eleverne også i gang med præproduktionen af filmen. De bliver introduceret til nogle dogmer, der skal overholdes i selve produktionen, og de skal samle de overvejelser, de allerede har gjort sig i forarbejdet. De skal konkretisere deres ideer og blive klar til at skyde deres film. Her kobles teori til praksis.

I anden fase er selve produktionen: her filmer eleverne deres film på et udvalgt sted på skolen, og derefter redigeres filmen i iMovie, og der er mulighed for at tilføje effekter i kombination med de klip, eleverne selv har filmet.

Den afsluttende fase angår filmens efterliv: vi ser filmene i fællesskab, vi evaluerer på dem og kommer med konstruktiv feedback.

Læs mere om forløbet og find undervisningsmaterialer

Praktiske oplysninger

  • Forløbet varer 3 timer.
  • Periode: Marts-juni 2023
  • Booking: Forløbet bookes via Arbejdermuseets bookingkalender
  • Pris: Forløbet er gratis for Københavnske grundskoler.
  • NB. Begrænset antal forløb