De hundrede dage

Theodor Christensen, 1941, 10 min , Speak
Se forsmag

En skildring af produktionen af tørv i Danmark under Anden Verdenskrig med udgangspunkt i Lille Vildmose. Filmens titel referer til, at produktionen af tørv kun kunne foregå om sommeren, når det var tørt vejr, altså i ca. 100 dage. Der blev arbejdet i døgndrift på omkring 600 ha, og hver dag producerede de ca. 1000 arbejdere op imod 1000 tons tørv. Tørven blev anvendt på Aalborg Portland Cementfabrik i Aalborg som brændsel i stedet for kul og olie, som var vanskelig at få adgang til under krigen. For at kunne transportere tørven rund i Lille Vildmose, blev der anlagt 67 km jernbane på smalspor.

Denne film kan desværre ikke indlejres på andre hjemmesider pga. rettigheder.