About a Girl

About a Girl

- et undervisningsmateriale

Faglige mål

Arbejdet med ”About a girl ” tilgodeser flg. områder i Fælles Mål 2014

Dansk efter 9. og 10. klasse

Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem undersøgelse og diskussion af æstetiske tekster.

Efter 9. klasse

Færdigheds- og vidensmål: Undersøgelse

 • Eleven har viden om genrer, sprog og værk
 • Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog og indhold

Efter 10. klasse

Færdigheds- og vidensmål: Oplevelse og indlevelse

 • Eleven har viden om temaers universelle gyldighed.
 • Eleven kan opleve tekster som meningsfulde for eget liv og en øget omverdensforståelse.

About a girl
Foto: IMBISSFILM

Tysk efter 9. og 10. klasse

Kompetenceområder: Mundtlig og skriftlig kommunikation
Kompetencemål: Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt og skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Efter 9. klasse

Færdigheds- og vidensmål: Præsentation og Sprogligt fokus

 • Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner.
 • Eleven har viden om forberedelse af enkle præsentationer på tysk
 • Eleven kan formulere sig i skrift og tale i et enkelt, klart og forståeligt sprog
 • Eleven har viden om udtale, sætningsopbygning og centrale sprogbrugsregler

Efter 10 klasse

Færdigheds- og vidensmål: Præsentation og Sprogligt fokus

 • Eleven kan i et nuanceret sprog præsentere et forberedt emne
 • Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et nuanceret og klart sprog
 • Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt

About a girl
Foto: IMBISSFILM

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle