FILM-X filmhold i studie 3

FILM-X - Lav film i Cinemateket

Forløb - skoleåret 2020-21

Alle vore forløb varer tre timer og gennemføres med to FILM-X undervisere. Forløbene rummer fagligt oplæg (ca. 30 min.), filmoptagelse (ca. 60-75 min.), filmklipning (ca. 45-60 min.) og filmvisning / evaluering (ca. 30 min.).

Hvert forløb differentieres ud fra elevernes niveau og tilpasses den forberedelse, eleverne har gennemgået på skolen.

Læs udviddede forløbsbeskrivelser og vejledning til jeres forberedelse i lærervejledningerne i boxen til venstre.

Book jeres forløb her

Lav film om venskab (1.-4. klasse)

grundskolen

Filmholdene skaber en fortælling med temaet venskab. Her skal de arbejde med en konflikt og skabe en fortællestruktur med start-midte-slutning, hvor de får diskuteret en løsning for filmens konflikt.

Eleverne arbejder med deres idé hjemme på skolen, og I ser filmeksempler, der kan inspirere dem. Under forløbet i FILM-X arbejder vi med at bruge filmens virkemidler til at opbygge karaktererne i filmen og skabe stemning. Skuespillerne arbejder med indlevelse og bag kameraet hjælpes instruktør og fotograf med at bevare overblikket. Under klipningen udvælger eleverne musik og lyd, der understreger personernes følelser.

Brug filmens virkemidler (1.-9. klasse)

grundskolen

I film fortælles en historie i billeder og lyd. I dette forløb skal eleverne gøre sig erfaringer med at træffe æstetiske valg, der er med til at forme en filmfortælling med en helt særlig stemning.

Forløbet differentieres efter elevernes klassetrin og erfaring med at producere film. Under optagelserne besluttes fx scenografi, kostumer og billedbeskæring. Under klipningen reflekterer filmholdene over brugen af lyd og musik og de mere erfarne arbejder med tempo, billedfiltre og spring i tid og sted.

Bemærk at lærervejledning udgives start august.

Clifi – producer fremtidsfilm om klima (4.-9. klasse)

grundskolen

Clifi er en særlig gren af science fiction-genren, hvor filmene især behandler forestillinger om menneskehedens og jordens tilstand i en nær eller fjern fremtid. I dette forløb skal eleverne skabe en filmfortælling med deres egen fremtidsvision, hvor de særligt fokuserer på klimaforandringer.

Skab filmfortællinger fra 2. verdenskrig (4.-6. klasse)

grundskolen

I dette forløb skal eleverne omsætte deres viden om 2. verdenskrig til en filmscene, der beretter om modstandskampen. Filmholdene levendegør deres fortælling med virkemidler som scenografi, dialog og musik.

Rammen omkring den praktiske proces i filmstudierne er en diskussion og undersøgelse af fiktionsfilmens kildeværdi.

Lav gyserfilm (4.-9. klasse)

grundskolen

Eleverne samarbejder om at skabe deres egne gyserfilm med refleksion omkring gyserfilmens effektive virkemidler. De optager en uhyggelig fortælling i studierne og overvejer f.eks. brug af rekvisitter, chok og suspence. I klipningen tilføjes spænding med ekstra billedklip og naturligvis skræmmende lyd og musik.

Skab film OM ULIGHED UD FRA FN’s verdensmål (5.-9. klasse)

grundskolen

”Mindre ulighed” er et af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. I dette forløb skal I forholde jer til og diskutere emnet ud fra en kortfilm, der bringer emnet tæt på jeres egen hverdag. På skolen hjælper et undervisningsmateriale med at stille skarpt på emnet og i FILM-X skal I selv producere en film, der rummer et dilemma omkring ulighed.

skab Reklamefilm (5.-9. klasse - NYT FORLØB)

grundskolen

Vi støder på reklamevideoer overalt i vores dagligdag. I biografen, i gadebilledet, på internettet – og ikke mindst på de sociale medier. I dette forløb skal vi se og producere reklamefilm, der – mere eller mindre skjult – vil have en bestemt målgruppe til at købe et produkt.

Vi kommer rundt om de klassiske reklamefilm, der tydeligt præsenterer et produkt med et tydeligt budskab, og over influenser videoer, hvor reklamen er mere skjult og produkter vises frem af fx youtubere, som unge opbygger en tillidsfuld relation til over tid.

Fra litteratur til levende billeder (7.-9. klasse)

grundskolen

Rigtig mange af de film og tv-serier, vi ser, er baseret på populær litteratur. Men hvordan får man egentlig omsat en tekst til billeder og lyd? Hvad er filmens styrker? Og hvad er litteraturens?

Eleverne skal i dette forløb arbejde med at omsætte en konkret tekst til en filmscene, og de får deres egne erfaringer med at fortolke og visualisere tekster.

Kontakt

Kari Eggert Rysgaard
tlf: 33743669

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Send en mail vedr. Film-X

 

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle