Filmpædagogik i Danmark

Filmpædagogik i Danmark

Om kortlægningen

Målet med denne kortlægning er at samle erfaringer, resultater og anbefalinger på det filmpædagogiske område på grundskoleniveau i Danmark. Det sker på baggrund af et ønske om at synliggøre erfaringer og anbefalinger, så implementeringen af film og filmproduktion i undervisningen kan kvalificeres bedst muligt. Bidragsyderne repræsenterer et bredt udsnit af både lærere og pædagoger, filmfaglige professionelle, projektholdere og forskere.

Initiativ og baggrund

Initiativet til kortlægningen kommer fra afdelingen Animated Learning Lab (ALL) på The Animation Workshop / VIA University College (VIA UC). ALL har igennem 25 år arbejdet med animation som læringsredskab i grundskoler i ind- og udland. I de seneste år har vi oplevet en markant stigende efterspørgsel fra lærere og pædagoger, som ønsker en større faglighed indenfor audiovisuelle og multimodale udtryksformer. Børn og unge ind- og udtrykker sig igennem tekst, billede og lyd i samspil, når de kommunikerer med hinanden. Børne- og ungdomskulturens kommunikationsmønstre er altså multimodale, og det smitter af på deres læringsstrategier. Denne virkelighed ønsker lærere og pædagoger i højere grad både at udforske, forstå og anvende i nye didaktiske designs, og det kræver en anderledes faglighed, som i stigende grad efterspørges – ikke mindst i forbindelse med den aktuelle dagsorden omkring det 21. århundredes læringskompetence.

Det filmsproglige, eller film literacy, kan anvendes som ”grundsprog”, når vi taler om og vil forstå multimodale kulturteknikker, idet film i sig selv er multimodale og indlejret i et narrativ, som tilbyder en forståelsessammenhæng. Med den stigende efterspørgsel som baggrund ønskede vi at samle op på de filmpædagogiske erfaringer, der ligger i Danmark. hvem har erfaringerne, hvad siger resultaterne, og hvilke anbefalinger ligger der på området?

grundskolen

Foto: Filmfabrikken

kortlægningens udarbejdelse

Med støtte fra Det Danske Filminstitut (DFI) er kortlægningen blevet til i et samarbejde mellem Animated Learning Lab / The Animation Workshop / VIA UC, Kulturregion Fyn og Station Next. Repræsentanter fra disse organisationer, samt repræsentanter fra DFI, har udgjort en styregruppe, der har bidraget med idéer, udvikling og refleksion undervejs.

Vi har samlet data til denne rapport gennem en online indkaldelse i form af et survey, hvor relevante filmpædagogiske aktører har haft mulighed for at bidrage. Bidragydernes indtastede oplysninger, samt relevante evalueringer og rapporter udarbejdet på baggrund af filmpædagogiske projekter, har dannet afsæt for dialog til færdiggørelse af kortlægningen.

Der er med kortlægningen sigtet efter at give et aktuelt overblik over dansk filmpædagogik i grundskolen. Grundet projektets begrænsede omfang er der først og fremmest sigtet efter projekter med synlige resultater gennem evaluering, dokumentation eller forskning. Derfor er der vigtige områder af filmpædagogikken, der ikke er nævnt i denne rapport. De kompetente medie læreres mangeårige erfaring i grundskolen er relevant, men desværre ikke repræsenteret. Filmfaglige fritidsbud er ligeledes relevante, da de fortæller om børn og unges frie interesse og mediebrug, men falder udenfor kortlægningens rammer, som udelukkende omhandler filmpædagogik i grundskoleregi. Hvis disse vigtige erfaringer skal synliggøres, kræver det en decideret undersøgelse, hvilket denne kortlægning ikke er.

Der findes en stor diversitet i de indberettede projekter; fra små projekter til store kommunale satsninger, fra korte dags- eller ugeforløb til flerårige forløb, projekter med fokus på filmoplevelse og filmforståelse til projekter med fokus på produktion. Tilsammen har vi gjort os mange, vigtige erfaringer, som den fremtidige udvikling bør stå på skuldrene af. Vi håber kortlægningen kan være et bidrag til en øget vidensudveksling og debat på området. I den forbindelse vil vi gerne takke alle bidragydere!

Tak til de øvrige medlemmer i styregruppen: Martin Brandt Pedersen og Jacob Breuning - ‘Det Danske Filminstitut’, Anne Bertram - ‘Kulturregion Fyn’, Susanne Wad - ‘Station Next’ og Hanne Pedersen - ‘Animated Learning Lab’. også en tak til Det Danske Filminstitut og The Animation Workshop/ VIA UC for støtte til gennemførelsen.


Laura Søndergaard Isaksen og Sia Søndergaard
Animated Learning Lab
The Animation Workshop/VIA UC

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle