Steppeulven

Steppeulven

- et undervisningsmateriale

Filmfaglige vinkler

Dramaturgi og fremstillingsform

I modsætning til mange andre film er ”Steppeulven” ikke en fortælling, der er bygget op over en berettermodel, hvor den grundlæggende konflikt bliver løst i et klimaks. Filmens fortælling er i stedet sat sammen af en lang række episoder, der følger Eiks tilværelse i en periode. Rammefortællingen skaber dog sammenhæng i den løse fortællestruktur. I filmens anslag møder vi Eik, der går alene på steppen. ”Jeg vil prøve at gøre mig rask”, hører vi ham sige i en voice over (se Tale). Her etablerer filmen en præmis, der giver fremdrift i filmen. Eik er på en eller anden måde syg, og han kæmper for sit liv. I voice over’en henvender Eik sig til Iben; ”Kære Iben. Jeg kender ikke slutningen, men jeg kender begyndelsen”. Herefter går filmens handlingsforløb i gang, og det er vigtigt at lægge mærke til, at det hele begynder med mødet med Iben. På denne måde etablerer filmen en skæbnesvanger sammenhæng. Mødet med Iben fører til, at Eik til slut vandrer alene i ørkenen. De episoder vi ser i filmen, bliver alle skridt på Eiks vej mod døden på steppen.

”Steppeulven” benytter sig i høj grad af Eik som fortæller. I voice over’en (se Tale) guider han os igennem handlingsforløbet, og binder de forskellige episoder sammen. Fortælleren ender med at dø, men selv efter døden kan Eik tale til os og til Iben igennem sine efterladte breve og den ufuldendte roman. Manuskriptforfatterne, Bo hr. Hansen og Ole Christian Madsen, gør flittigt brug af Eiks ufuldendte roman som et talerør, der lader tilskueren vide, hvad der foregår i Eiks indre.

I filmens forløb bliver Eiks skæbne knyttet til Iben. Eik er kun på overfladen en fri fugl. Hans valg er filmen igennem styret af kærligheden til Iben. ”Jeg vil ha’ dig for mig selv”, siger han, i modstrid med tidens credo om fri kærlighed. Det er på grund af Iben, at Eik bryder med det politiske arbejde. Det er sammen med hende, at han begiver sig ud på landevejene. Og da Iben har forladt ham med Vincent, prøver Eik første gang heroin og ser steppeulven i sig selv. Det er også Iben, der gør ham til sangskriver. I filmens fremstilling udspringer Eiks sange til pladen ”Hip” af hans ønske om at vinde Iben tilbage. Og bandets turné handler for Eik om at møde Iben igen. Da hun endelig afviser både at rejse med ham og at leve med ham, tager han beslutningen om at rejse til østen, hvor han dør.

I Eiks og Ibens forhold er hun blomsten og han er bien. Der er dog også andre bier, der dypper sig i blomsten, og det skaber problemer for Eik, først og fremmest stofmisbrug. Og da han til slut ikke kan befrugte blomsten – Iben kan ikke få børn – dør bien.

”Steppeulven” har på denne måde en underliggende rød tråd i sit tilsyneladende løse plot. Det er en road movie, hvor den ene episode afløser den anden uden direkte sammenhæng, men hvor rejsen bliver et billede på livet. For at forstå filmens underliggende sammenhæng bør eleverne arbejde med. Med aktantmodellen bliver det klart, at Eik faktisk er målrettet filmen igennem. Hans ydre objekt er Iben. Hans indre objekt er at forandre sig selv. Ingen af delene lykkes, og filmen ender derfor tragisk.

Billedanalyse

I elevarket til dansk om filmanalyse er der en række opgaver, hvor eleverne skal analysere og fortolke stillbilleder fra filmen. Kig på billedbeskæring, billedkomposition, kropsprog, farvesymbolik og lyssætning.

”Steppeulven” er en film, der i høj grad bruger de filmiske virkemidler for at udtrykke sit tema. Filmens stil ændrer sig markant i løbet i filmen. Sammenlign fx billedet herunder af Eiks møde med hashen, med scenen, hvor Christian lokker Eik til at tage piller (ca. 55.30). Farver, lys og fokus (se Dybdeskarphed) er brugt forskelligt i de to scener.

De tre billeder, der gennemgås her, kan desuden bruges som nedslag i filmens forløb og Eiks udvikling.

Billede 1

Steppeulven
Foto: Nikola Predović

Her ser vi Eik med udbredte arme og en chillum i hånden. Det er hans første møde med euforiserende stoffer, og billedet viser entydigt Eiks positive oplevelse. Eik er placeret i billedets forgrund (se Dybdekomposition), hvor han bliver det naturlige centrum. Motivet er i en halvnær beskæring, så vi både kan se Eiks ansigtsudtryk og kropssprog. I kompositionens mellemgrund, ser vi andre glade mennesker, der er lidt ude af fokus, da Eik her er den vigtigste. I billedets baggrund, ser vi bjergene.
Billedets komposition viser Eik på toppen af verden og omgivet af glade mennesker. Hans mimik udtrykker hans lykke, og hans kropssprog er åbent. Eik er oplyst fra alle sider med high key belysning, men det kraftige modlys (se Lysets retning) får nærmest hans lyse hår til at ligne en glorie.

Billede 2

Steppeulven
Foto: Nikola Predović

Her er Eik igen omgivet af mennesker, men han er adskilt fra både publikum og band. Eik er placeret i billedets mellemgrund (se Dybdekomposition), hvor han som den eneste er fuldt oplyst af projektørlys. Rundt om ham er der et dunkelt, rødt lys, mens han selv er klædt i en grøn skjorte. Farve, lys og billedkomposition adskiller Eik fra menneskene omkring ham. De er alle del af noget. Publikum er massen, mens musikerne bag ham er bandet. Kun Eik er alene – alene blandt mennesker. Her er forvandlingen til steppeulv godt i gang for Eik, der også her står i en korsfæstet positur.

Billede 3

Steppeulven
Foto: Nikola Predović

Her har Eik vendt menneskeheden og tilskueren ryggen. Han er blevet en steppeulv, der er ”utilpas blandt mennesker og hjemløs blandt dyr”. Eik er i billedets forgrund (se Dybdekomposition), hvor han igen står i korsfæstet positur. Foran ham ligger intetheden. De mørkere farver i billedets forgrund, og de gradvist lysere farver i horisontens forsvindingspunkt giver en enorm dybde i billedet. Det er denne intethed, Eik står for at forsvinde ind i.


 

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle