Vidunderbørn

Vidunderbørn

- et undervisningsmateriale

Fag og temaer

”Vidunderbørn” vil med fordel kunne indgå i tværfaglige sammenhænge på specielt 8. og 9. klassetrin. En række at de temaer, filmen åbner mulighed for at beskæftige sig med, vil endvidere kunne indgå som faglige temaer og delemner i forbindelse med FSA mundtlig tysk, gruppeprøven i historie og den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

I 7. klasse bør filmens problemstillinger gøres til genstand for grundig bearbejdning både før og efter filmen ses. Tal før filmen med eleverne i klassen om, hvad de ved om behandlingen af jøderne i Tyskland og i de tyskbesatte områder i tiden fra 1933 til 1945. Læs uddrag af ”Anne Franks Dagbog” og/eller ”Claras Krig” (se afsnittet ”Links og litteratur”) eller inddrag filmen i projektarbejde med fokus på filmens venskabs- og musiktema.

Dansk:

I dansk 7. og 8. klasse lægger filmen op til skriftlige aktiviteter inden for genrerne erindring og dagbog. I tilknytning hertil kan uddrag af ”Anne Franks Dagbog” og eller ”Claras Krig” inddrages med henblik på at identificere forskelle og ligheder mht. fiktion og non-fiktion samt det levende billede og den skrevne tekst.

Forslag til temaer i tysk:

 • Dicke Freunde
 • Feind oder Freund
 • Menschen haben Rechte
 • Jugendkulturen: Neonazis, Skinheads, Die Amish-Leute
 • Anders sein
 • Musik: klassische und moderne Musik
 • Wunderkinder z.b. Mozart
 • Tagebuch der Anne Frank
 • Hitlerjugend

Forslag til temaer i historie:

 • Ondskab
 • Krig og fred
 • Fjende- og frelserbilleder
 • Holocaust – Antisemitisme - Hitlers racelære
 • Det jødiske folk
 • FN´s menneskerettighedserklæring og folkedrabskonvention 1948
 • Folkedrab efter 2. Verdenskrig
 • 2. Verdenskrig: Operation Barbarossa
 • Diktatorernes årtier 1920-1945

grundskolen
’Vidunderbørn’ bygger på virkelige historiske begivenheder (Foto: Angel Films)

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle