Zarafa

Zarafa

– et undervisningsmateriale

Fag og temaer

Dansk og billedkunst

  • Etablere et fælles ordforråd til samtale om og analyse af film og andre visuelle udtryksformer.
  • Arbejde med mundtlig genfortælling og analyse med udgangspunkt i billeder.
  • Bruge billeder i arbejdet med at lære grammatik.

Natur og teknik

  • Dyr og planter i forskellige verdensdele, særligt afrikanske dyr.
  • Vilde dyr og tamme dyr.
  • Verdensdele og kortlæsning.
  • Forskellige typer landskab: ørken, oase, hav, bjerge, byer m.m.

Kristendomskundskab

  • Forskellige religioner: naturreligioner, buddhisme, kristendom og islam.

Historie

  • Tilværelsen i 1800-tallet og nu (fokus på fx udviklingen af nye transportformer).
  • Slaver og slavehandel.


I ”Zarafa” oplever vi det afrikanske landskab og afrikanske dyr (Foto: Angel Films)

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle