Filmpædagogik i Danmark

Animated Learning

Geografi: 

  • Midtjylland

Organisation: Aalborg Universitet, ReCreate

Hjemmeside:

Kontaktperson: Lisa Gjedde, Mail: lg@learning.aau.dk

Projektets varighed: 2015-2017

Evalueringsform: Forskningsrapport

Beskrivelse

Viborg har, gennem The Animation Workshops aktiviteter over en årrække, udviklet sig til at være et fyrtårn indenfor kreativitet og animation, både nationalt og internationalt, og det har derfor været naturligt at inddrage denne viden i et kompetenceudviklingsforløb for lærere på samtlige Viborgs folkeskoler over en 3. årig periode med fokus på produktionsorienteret multimodal læring. Det Danske Filminstitut har støttet forskningen i tilknytning til dette projekt gennem to faser.

Kreative læringsforløb er ofte enkeltstående forløb på enkelte skoler, men unikt for dette forløb har været at lærere i samspil med konsulenter over et længere forløb, og på samtlige skoler i Viborg, har udviklet produktionsorienterede tilgange som integrerer curriculum med kreative mediebaserede udtryk.

Forskningen viser at gennem elevers og læreres samarbejde om produktioner der anvender lyd, billede og fysisk bevægelse – og trækker på de medier som eleverne anvender i deres fritid – er der elever som fx ikke er stærke skriftligt der får vist nye styrkesider af sig selv, og kan deltage ligeværdigt i klassen hvorved inklusion fremmes.

Gennem medieproduktionerne opstår er større engagement i undervisningen. Det kan bl.a. ses i situationer hvor frikvarterer og pauser springes over på grund af elevernes indlevelse i processen og deres øgede motivation gennem ejerskab til deres kreative produktioner.

En survey undersøgelse viste således at eleverne ydede mere end ved normal klasseundervisning, ligesom de angav at de var gladere for at gå i skole under forløbene.

I et uddannelsessystem hvor mange unge falder fra eller ikke trives, er det fremadrettet af betydning at udvikle og tilbyde meningsfulde læringstilgange - forskningen indikerer at produktive læringsfællesskaber medfører at mange elever er gladere for at gå i skole.

Fælles medieproduktioner kan være understøttende for udvikling af naturlige læringsfællesskaber målrettet fremstilling af fx animationsfilm, lommefilm eller andre digitale eller analoge artefakter.

Forskningen peger på at det tre-årige forløb der er gennemført i Viborg således er perspektivrigt i forhold til inklusion, faglig integration og udvikling af kompetencer for det 21. Århundrede. Forskningen peger endvidere på de udfordringer der er i forhold til kontinuitet, kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling og organisatorisk opbakning for at udvikle og forankre tilgangene fremadrettet.

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle