Filmpædagogik i Danmark

Animation i en længere og mere varieret skoledag

Undervisningstrin: 

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Projekter: 

 • Internt evaluerede projekter

Fokuspunkter: 

 • Animation i fag og undervisning
 • Animationsfaglighed og analyse
 • Lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling

Geografi: 

 • Midtjylland

Emneord: 

 • animation
 • Varieret Skoledag
 • Klynge
 • Klyngefællesskab
 • Filmproduktion
 • Produktionsorienteret undervisning
 • Kompetenceudvikling

 Projekt af Animated Learning Lab/The Animation Workshop/VIA UC i samarbejde med Viborg Kommune.

Organisation: Animated Learning Lab/The Animation Workshop/VIA UC i samarbejde med Viborg Kommune

Kontaktperson: Sia Søndergaard, Mail: sias@via.dk

Projektets varighed: foråret 2014

Undervisningsfag/område: forskellige fag, bl.a. blev der produceret i dansk og fysik

Involverede klassetrin: elever i 4.- 7. klasse samt en specialklasse på tre skoler i Viborg Kommune; henholdsvis Møllehøjskolen, Vestervangskolen og Skals skole.

Projektets evalueringsform: I foråret 2014 gennemførte 34 kommuner og 75 skoler en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede skoledage støttet af Undervisningsministeriet. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) bistod skolerne og kommunerne i dette arbejde ved at styrke sammenhængen mellem mål og indsatser i de enkelte projekter, samt ved at støtte skolerne og kommunerne i den afsluttende evaluering. https://www.eva.dk/projekter/2014/inspiration-til-skoler-om-folkeskolereformen/hent-udgivelser/inspiration-til-arbejdet-med-skolereformen/view

Beskrivelse

Projektets mål var at udvikle en effektiv efteruddannelse for undervisere, samt udvikle metoder og en skemamæssig struktur til produktionsorienterede, multimodale undervisningsforløb ind i en længere og mere varieret skoledag. Projektet var et møde mellem den animationsfaglige kreative arbejdsmetode og den skolastiske fremgangsmåde og pædagogik. Det tog udgangspunkt i animationsmediet, da det netop indeholder mange modaliteter. Under projektperioden blev der fremstillet en række små animationsfilm, der tog udgangspunkt i forskellige faglige temaer.

Projektet løb over syv produktionsuger med mindst fire ugentlige lektioner i hver deltagende klasse. 2-3 lærere pr årgang har forestået undervisningen i de syv produktionsuger med spot-on konsulentbistand fra Center for Animationspædagogik (nu kaldet Animated Learning Lab) i to af produktionsugerne. Dertil kommer tre workshops for lærerne samt en lederworkshop for de tre forsøgsskoler i den periode, hvor forsøget har forløbet. På de tre lærerworkshops var videndeling og refleksion over metode bærende. Videndelingen er gået på dels det tekniske aspekt i produktionsmetoden, dels det læringsteoretiske og til sidst de kreative og håndværksmæssige forhold og processer i animationsproduktion som indgang til fag-faglige problemstillinger. Lærerne fik mulighed for at sparre med animatorer, en tonemester, en pædagogisk-kunstnerisk udvikler af uddannelsen ”Visuel HF”, samt en elev på Visuel HF.

Konklusion og anbefalinger

Lærerne tog udfordringen op og tog ejerskab af projektet og dets mål. De eksperimenterede med forskellige tekniske platforme og software/apps for at undersøge hvilke produktionsmetoder, der passede bedst ind i en travl skolerealitet og for at se, hvor eleverne følte de kunne udtrykke sig frit og opnå et tilfredsstillende resultat. De små produktioner vidner om, at det kan lade sig gøre at anvende animation som et erkendelses- og formidlingsværktøj i skolen.

Undervisningskulturen og relationen til eleverne ændres i arbejdet med filmproduktion. Produktionen af animationsfilmene gav lærerne mulighed for at se eleverne i andre roller. Projektet skabte en afklaring i forhold til, hvor der skal udvikles og raffineres, hvis lærer og elever skal få det optimale ud af produktionsorienteret undervisning. Der skal opbygges en faglighed i forhold til den kreative disciplin og dermed skabelsen af et solidt fundament til at kunne trække de ønskede faglige mål ud af produktionsforløbene. Kombinationen af opkvalificering i praksis og mødet mellem deltagerne i klyngerne skabte et ejerskab og sammenhold, der afstedkom en erfaringsudvikling, der var stærkt motiverende for det videre arbejde i projektet.

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle