Filmpædagogik i Danmark

Animationsværksted: integration af kreative og boglige fag i undervisning

Undervisningstrin: 

 • Indskoling

Projekter: 

 • Evaluerede projekter med forskningstilknytning og forskning

Fokuspunkter: 

 • Animation i fag og undervisning
 • Animationsfaglighed og analyse
 • Film-og animationspædagogik
 • Lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling

Emneord: 

 • animation
 • Kreative fag
 • Kunstneriske metoder
 • Kunstneriske processer
 • kulturmøde

Et forskningsbaseret udviklingsarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab/Universe Fonden. Deltagere: Nørup Skole, Vejle og konsulenter fra The Animation Workshop/VIA UC. Forsker: Tatiana Chemi, Universe Research Lab.

Organisation: Animated Learning Lab/The Animation Workshop/VIA UC, Nørup Skole, Vejle Kommune, Tatiana Chemi, PhD i samarbejde med Universe Research Lab/Universe Fonden

Kontaktperson: Tatiana Chemi, Mail: tc@learning.aau.dk 

Projektets varighed: marts - maj 2010

Involverede klassetrin: 2. klasse

Undervisningsfag/område: sammenhængen mellem kreative og boglige fag.

Projektets evalueringsform: forskningsrapport ved Tatiana Chemi

Link til rapporter og evalueringer:

Beskrivelse

Animationsværksted: Integration af kreative og boglige fag i undervisningen er en forskningsrapport fra et delprojekt af Vejle Kommunes indsats MMALP (Mange måder at lære på). Hovedfokus for rapporten er at undersøge, hvordan samarbejdet mellem praktikere i skolen og professionelle kunstnere fungerer. Projektet Animationsværksted havde som ambition at undersøge bestemte måder at lære på, nemlig de kunstbaserede og kreative processer. Konsulenter fra The Animation Workshop introducerede både lærere og elever til animationsteknikker med henblik på, at de skulle kunne anvende dem i henholdsvis undervisning og læring.

Konklusion og anbefalinger

Anbefalinger fra forskningsrapport:

 • Kulturmøde og integration mellem skolekultur og kunstnerkultur
 • Hele skolekulturen løftes ved at udbrede flere forsøg i retning af integration af kunstneriske og boglige fag
 • Det kunstneriske dyrkes uanset medie, selv om animationen har vist sig at tilbyde skolernes elever en optimal blanding af udfordringer og positive emotioner
 • Accept af kreativitetens tid og miljø
 • Tillid til de kunstneriske processer, som fås ved at dyrke det systematisk
 • Lærerne giver elever redskaber til kritisk tænkning og spørgsmålsformulering, samtidig med at de dyrker en systematisk udkast-kultur (draft culture, se Chemi, 2009b og Berger, 2003), hvor det er muligt at afprøve forskellige løsninger, og hvor der er plads og tid til at lave om på dét, der ikke virker
 •  Integration kreative/boglige fag
 • At undersøge begrebet kreativitet i fællesskabet i hele skolen

Citater

”Hovedfokus i dette studie er at undersøge, hvordan de kunstneriske læreprocesser kan inspirere undervisningspraksis, og hvordan samarbejdet mellem praktikere i skolen og professionelle kunstnere fungerer. Nørup Skole er blevet samplet pga. dens interesse i kunst som håndværk og som refleksion.

 Resultaterne viser:

 • en kulturkløft mellem den måde lærere og kunstnere tænker på, når de samarbejder i projekter, hvor de to fagligheder forsøges at integreres.
 • lærernes behov for yderligere at eksperimentere med nye undervisningsformer, f.eks. baseret på integrationen af kreative og boglige fag eller på en systematisk anvendelse af kunstneriske metoder i klasseværelset.
 • lærernes skisma mellem kreativ tilgang og test-orienteret undervisning.
 • et stort kognitivt udbytte, både på det emotionelle og det intellektuelle plan, i form af positive emotioner (sjov, engagement, interesse, nysgerrighed) og af kognitiv intensitet (komplekst, udfordrende tankestof, som skal reflekteres over og som kræver sans for detaljer og kvalitetsbevidsthed).
 • at elevernes begejstring er en forudsætning for en optimal (boglig) læring.
 • en nedprioriteret opmærksomhed på kreativitet som refleksion og ikke blot skabelse eller håndværk.”
   

 

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle