Filmisk litteraturhistorie

Undervisningsbogen Filmisk litteraturhistorie indrager film i arbejdet med litteraturhistorien i gymnasiet

Med undervisningsbogen ”Filmisk litteraturhistorie” giver forlaget Gyldendal et bud på, hvordan man kan undervise i litteraturhistorie i de gymnasiale uddannelser.

Bogen belyser de litteraturhistoriske perioder fra middelalderen til i dag. I hver periode bliver en eksemplarisk og klassisk tekst præsenteret og knyttet sammen med et klip fra en film, som belyser et eller flere aspekter ved teksten.

Alle nøgletekster fra ”Ebbe Skammelsøn” og frem til Yahya Hassans ”BARNDOM” er optrykt i bogens antologidel. Desuden indeholder bogen links til film på bl.a. Filmcentralen, som kan perspektivere de litterære tekster.

Bogen er skrevet af Mimi Olsen og Neel Schucany.

Læs mere på Gyldendals hjemmeside: www.gyldendal-uddannelse.dk

Emneord: 

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle