Om Filmcentralen

Filmrettigheder

De film du finder på Filmcentralen er nye og ældre kort- og dokumentarfilm udvalgt af Det Danske Filminstitut fra det store DFI-katalog.

Det er film med ikke-kommercielle rettigheder til brug i undervisningen.

Disclaimer vedr. brug af framegrabs som filmens billede

I enkelte tilfælde er der på Filmcentralen brugt framegrabs som filmens billede. I disse tilfælde har DFI forgæves forsøgt at finde og kontakte eventuelle rettighedshavere, som kan tilkomme royalty i henhold til loven om ophavsret.

Skulle der mod forventning være rettighedshavere, vil DFI udbetale royalty mod behørig bevisbyrde/legitimation for benyttelse af illustrationer, som om aftale var indgået. DFI afregner i henhold til Pressefotografforbundets tariffer.