Birds and bells

Klassetrin: 

  • Gymnasiet

Materialetyper: 

  • Materialer til dokumentarfilm

Emneord: 

Titel: Birds and Bells
Danmark, 2006
Instruktion: Kassandra Wellendorf
Længde: materialet består af to korte film på hhv 14 minutter og 12 minutter. På dvd-udgaven findes desuden en cd med en optagelse af musikstykket Birds and Bells.

En gymnasiefaglig filmvejledning skrevet af: Jasper Holm, Adjunkt i musik og dansk ved Det Frie Gymnasium

Om filmene

Den første af de to film former sig som en følsom og fascinerende introduktion til basunkoncerten ’Birds and Bells’ (1995) skrevet af komponisten Bent Sørensen. Med ’Birds and Bells’ giver instruktør Kassandra Wellendorf ikke bare et spændende indblik i, hvordan en nutidig komponist arbejder, men også i lytteoplevelsen af moderne kompositionsmusik.

Filmen er løseligt struktureret omkring værkets 3 satser, hvor Bent Sørensen redegør for hver sats’ tilblivelse og de tanker, han har gjort sig undervejs i arbejdsprocessen. I disse essayagtige monologer kredser Bent Sørensen om emner som inspiration, hvad det vil sige at skrive musik og komponistens rolle. 

’Birds and Bells’ fremstilling af musikken er overraskende og udfordrende. Musikken er stærkt billedskabende og fremkalder lige dele glemte erindringer og nye syner. Filmens billedside åbner op for en beskrivelse af musikken som en anderledes måde at opfatte og sanse verden. Basunen som instrumentalt omdrejningspunkt for musikken bruges ligeledes raffineret på billedsiden og synes nænsomt at illustrere en af Bent Sørensens pointer om, at musik er interessant, i det øjeblik den er uforklarlig. Således spejles den ’virkelige’ verden i basunens blanke messing og skaber skæve og forvrængede spejlinger af verden – uforklarlige og smukke billeder på én og samme tid. 
 
I den anden film fortæller seks unge om deres lytteoplevelser i forbindelse med intens lytning til Bent Sørensens basunkoncert ’Birds and Bells’. Her er der tale om frie associationer dannet på baggrund af koncentreret fordybelse i musikken. Denne film giver seeren mulighed for at reflektere over eller forbinde sig med fortællernes oplevelser. De seks unges menneskers fortællinger om deres oplevelser fungerer således som isbryder i forhold til at sætte ord på musikken – ingen oplevelser er således for mærkelige eller pinlige til at kunne blive fortalt. Det handler i stedet om at øve sig i at skabe kontakt til musikken. At turde møde musikken.

’Birds and Bells’ er som helhed en fantastisk mulighed for at introducere elever til ny kompositionsmusik. Fra det første indtryk af musikkens umiddelbart skæve klangverden vænnes øret gennem filmen til klangen, så man mod slutningen føler sig hjemme i værkets klanglige univers. ’Birds and Bells’ er således i høj grad egnet til at imødegå fordomme omkring ny kompositionsmusik som svært tilgængelig. Filmen er oplagt som udgangspunkt for træning og bevidstgørelse omkring forskellige måder at lytte til musik på og kan således indgå på alle niveauer i musikundervisningen i gymnasieskolen.

Særfagligt

’Birds and Bells’ er oplagt som en introduktion til nyere kompositionsmusik på alle niveauer i Stx og Hf. Filmen vil være oplagt som en del af et musikkundskabsemne (teori og historie) om ny kompositionsmusik på A- og B-niveau, hvor man gennem nærmere auditiv og visuel analyse (det er muligt at købe partituret gennem Edition Wilhelm Hansen) af værkets musik arbejder med at anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kultur-, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof. På B- og C-niveauet vil filmen især være velegnet til det auditive arbejde med både musikalsk oplevelse og træning i intens lytning. Her kunne også den anden film være med til at støtte eleverne i udviklingen af et sprog til beskrivelse af musik.

Tværfagligt

Filmen vil kunne danne afsæt for et AT-forløb om ’Betydning’ på A- eller B-niveau i slutningen af 2.g eller starten af 3.g. Her kunne fx faget dansk eller et andet sprogfag være en oplagt medspiller. For musikfaget handler det om, hvorvidt eller på hvilken måde musik kan være bærer af betydning i semantisk forstand. Her vil det være en oplagt mulighed at tage udgangspunkt i debatten om Absolut musik kontra Programmusik – hvilket kan gøres relativt nemt gennem artikelopslag i fx New Grove. Indblik i denne polemik lægger naturligt til op en undersøgelse af, om det er muligt at karakterisere Bent Sørensens ’Birds and Bells’ som enten programmusik eller absolut musik. I forløbet kunne man endvidere arbejde med at sammenligne forskellige tegnsystemer (fx nodeskriften og alfabetet) og lade eleverne analysere sig frem til forskelle og ligheder. Her ville det være en mulighed først at se på forholdet mellem skrift og tale/notation og lyd ud fra en grammatisk/teoretisk synsvinkel for derefter at undersøge samme forhold i en historisk kulturel kontekst.

Litteratur og links

www.dr.dk/P2/lyttilnyt/tema/dennymusikshistorie 
En saglig og kortfattet gennemgang af den moderne kompositionsmusiks historie med mange rigtig gode musikeksempler.

www.timespace.dk 
Denne hjemmeside tilhører Erik Christensen, som på mange måder er en pædagogisk pioner indenfor arbejdet med udbredelsen af moderne kompositionsmusik. Her findes en mængde forslag til forskellige tilgange til arbejdet med moderne kompositionsmusik, blandt andet en introduktion til ’intensiv lytning’ – ligesom der også er en linksamling over hjemmesider med tilknytning til ny kompositionsmusik.

www.autograf.org/sorensen/ 
Denne side fungerer som komponisten Bent Sørensens blog, hvor man kan følge med i tilblivelsesprocessen omkring værket ’Sounds like You’. Udover et par referencer til ’Birds and Bells’ er bloggen fyldt med Bent Sørensens interessante tanker om musik i det hele taget – ordnet tematisk så de er nemme at gå til.

Film not available: 

Gymnasiefag: 

  • Musik