Farlige forestillinger - temabillede

Farlige forestillinger

- et temamateriale om folkedrab lavet i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier.

Diplomacy - the reponsibility to protect

Diplomacy - filmbillede

Året er 2006. I Darfur i Sudan tvinges tusinder af sorte bønder på flugt fra bevæbnede sudanesiske militser. USA kalder forbrydelserne for ”folkedrab” og tidligere generalsekretær i FN Kofi Annan kalder situationen for ”verdens værste humanitære katastrofe”. Nu skal FN endelig vise, at individets rettigheder går forud for statens ret til at bestemme over egne borgere. Erklæringen “Responsibility to protect” fra 2005 handlede netop om det internationale samfunds pligt til at stoppe forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab.

Danmark er i juli 2006 formand for FN’S Sikkerhedsråd, og dokumentarfilmen “Diplomacy” giver et indblik i det vanskelige diplomatiske spil, som Danmark navigerer i med henblik på at få handling bag “Responsibility to protect”-erklæringen. Den danske FN-ambassadør Ellen Magrethe Løj skal på en måned overbevise et Kina med olieinteresser i Sudan, et Rusland med våbeneksport til Sudan og et USA dybt involveret i en upopulær, dyr krig i Irak om at efterleve FN-erklæringen. En opgave, der viser sig at være alt andet end nem. “Diplomacy” er interessant i forbindelse med årets tema for Auschwitz-dag 2010, ”Farlige forestillinger”, fordi den giver et indblik i, hvordan de modstridende interesser i FN’s sikkerhedsråd gør det meget vanskeligt at gribe til handling på internationalt plan, når et folkedrab er i gang, og når de farlige forestillinger dermed er nået til et stadie, hvor en minoritet er i fare for at blive udryddet.

SAMFUNDSFAG

Filmen kan i samfundsfag bruges som led i et tematisk forløb om folkedrab, hvor fokus er på international politik. Filmen giver en personlig og case-orienteret indfaldsvinkel til at arbejde med begreber som humanitær intervention, realisme vs. idealisme, suverænitet vs. menneskerettigheder og realpolitik vs. idealpolitik.

Diskussionsspørgsmål

 • Hvilke problemer er der ifølge filmen med at efterleve ”responsibility to protect”?
 • Kan du på baggrund af filmen argumentere for, om der i verden hersker orden (den idealistiske skole) eller anarki (den realistiske skole)?
 • Hvorfor er især Kina og Rusland modvillige overfor at iværksætte en humanitær intervention et sted som Darfur, hvor der begås forbrydelser mod menneskeheden og krænkelser af menneskerettighederne?
 • Hvilken rolle spiller energiressourcer i sagen om Darfur?
 • Hvorfor besluttede FN i 2007 at sende fredsbevarende styrker til Darfur? Er der fred i dag?

Rollespil

Eleverne kan evt. medvirke i et rollespil, hvor forskellige grupper agerer forskellige aktører i sikkerhedsrådet. Rollerne kunne være: Danmark, Kina, USA, og den sudanesiske regering. Grupperne skal først lave research og sætte sig ind i staternes interesser og derefter forhandle overfor Sikkerhedsrådet.

HISTORIE

Filmen kan bruges som led i et tematisk forløb om menneskerettigheder. “Responsibility to protect”-erklæringen markerer et nybrud i den internationale orden. Nybruddet består i, at resolutionen stiller menneskerettigheder overfor staternes suverænitet. Ligeledes kan filmen bruges i et komparativt folkedrabsforløb, hvor eleverne undersøger FN’s handlen ved forskellige folkedrab, herunder Darfur.

Diskussionsspørgsmål

 • Hvilke økonomiske, politiske og sociale omstændigheder har ført til folkedrabet i Darfur? Tag udgangspunkt i artiklen her: http://www.folkedrab.dk/sw50595.asp
 • Undersøg hvordan det internationale samfund forholdt sig til folkedrabene i Cambodja, Bosnien og Rwanda. Hvilke ligheder/forskelle er der? Læs om folkedrabene på folkedrab.dk.
 • Under folkedrabet i Rwanda i 1994 greb det internationale samfund ikke ind. Er “responsibility to protect” et eksempel på, at vi har lært af historien?

AT-FORLØB

På baggrund af filmen kan man desuden lave et AT-forløb mellem dansk, historie og samfundsfag, hvor man med udgangspunkt i de taler, som Kofi Annan og Sudans præsident holder i dokumentarfilmene, kan diskutere forholdet imellem menneskerettigheder og staters suverænitet.

Diskussionsspørgsmål

 • Hvilke diskurser er i spil hos henholdsvis Kofi Annan og hos Sudans præsident i 2006, Omar al-Bashir?
 • Undersøg FN’s formålsparagraf fra 1945: Hvad er forholdet mellem menneskerettigheder og staternes suverænitet i denne pagt? Se http://www.unric.org/da/fn-pagten
 • Er der elementer i FN-pagten, der støtter henholdsvis Kofi Annans eller al-Bashirs postulater?

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle