Before the Flood

Before the Flood

- en gymnasiefaglig filmvejledning

Særfagligt

Naturgeografi

Dokumentarfilmen kan bruges som en intro til emnerne kulstofkredsløbet, klimaforandringer og fremtidens energiforbrug. Den er også et naturligt omdrejningspunkt for en videre diskussion af bæredygtighed og ressourceforbrug.

‘Before the flood’ viser mange aspekter af en kompleks problemstilling og kan benyttes i forløb både for geovidenskab A, og naturgeografi B- og C-niveau. Af kernestof kan følgende introduceres:

Kernestof på C-niveau

 • Menneskers anvendelse af ressourcer.
 • Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge.
 • Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning.
 • Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre.
 • Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug.
 • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kernestof på B-niveau

 • Menneskers anvendelse af ressourcer.
 • Klimaændringer i forskellig tidsskala og samfundsudviklingens klimapåvirkning.
 • Regionale og globale mønstre i levevilkår, produktion, ressourceforbrug og emissioner, herunder planlægning og regulering.
 • Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug til produktion, handel og transport.
 • FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kernestof på geovidenskab A-niveau

 • Teorier om klima og klimaændringer.
 • Produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag. Betydning for mennesker og samfund lokalt og globalt.
 • Nutidens og fremtidens energiteknologi og energiforsyning.
 • Det globale kulstofkredsløb samt vedvarende og fossile energiressourcer.

Before the Flood
Foto: DFI

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle