Before the Flood

Before the Flood

- en gymnasiefaglig filmvejledning

Opgaver og øvelser

UNDER FILMEN - Notér enkeltvis alle de problemstillinger, der omtales i filmen.

EFTER FILMEN dannes grupper, hvor hver gruppe i første omgang skal samle og sortere de noterede problemstillinger i overordnede kategorier som klimaændringer, miljø og sundhed, forbrugsmønstre, politik mm. Derefter skal hver gruppe tage stilling til, hvilke problemstillinger, som faget/fagene kan behandle mere tilbundsgående, og hvilke problemstillinger, der bedre behandles i andre fag.

Before the Flood
Foto: DFI

I kan tage udgangspunkt i en eller flere af de konkrete cases/områder eller problemstillinger og fx afprøve rigtigheden af filmens påstande, eller undersøge konsekvensernes omfang gennem en naturvidenskabelig tilgang. Dette kan gøres gennem forsøg, målinger og andet empirisk arbejde, i både naturgeografi C og B og geovidenskab A er fx

 1. Strålingsbalancen, drivhuseffekten og feedbackmekanismer – Mål strålingsbalancen på forskellige overflader i felten og overvej, hvilke dele af strålingsbalancen vi som mennesker påvirker. I laboratoriet kan I måle på CO2’s betydning for temperaturen. Her er det naturligt at fokusere på DiCaprios besøg i Arktis.
   
 2. Fremtidens klima – Benyt online-klimamodeller (fx climexp.knmi.nl) til at konstruere kort over klimaændringer (temperatur og nedbør). Undersøg ændringerne ved forskellige udledningsscenarier, i forskellige områder, i nær og fjern fremtid, på forskellige tider af året.
  Case 1: Fokus på vandressourcen i et område. Undersøg hvordan ressourcen og dermed fx landbrugsproduktionen eller grundvandsforbruget kan blive påvirket i fremtiden. Eksempelvis den lokalitet, der besøges i Indien.
  Case 2: Fokus på det urbane klima. Arbejd med innovative løsninger for hvordan man enten kan påvirke strålingsbalancen i byer eller mindske konsekvenser af evt. klimaændringers betydning for vandet i byer, fx Miami.
  Case 3: Fokus på Arktis. Undersøg hvordan klimaændringerne påvirker Arktis og fx havstrømmenes cirkulation.
   
 3. Energi – Arbejd med oliebjergarterne og undersøg derefter, hvordan konventionel olie udvindes i forhold til de ikke-konventionelle olieformer, der nævnes i filmen. Benyt herefter fx BP’s årlige energistatistik til at undersøge, hvilke lande, der producerer og forbruger hvilke typer af energi. Sæt gerne fokus på de lande, der nævnes i filmen.

Before the Flood
Foto: DFI

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle