Before the Flood

Before the Flood

- en gymnasiefaglig filmvejledning

Tværfagligt

Filmen kan benyttes til undervisning i naturvidenskabelige grundforløb fx i fagkombinationen

  • Ng/Fy, hvor man arbejder metodisk med strålingsbalancen, drivhuseffekten, feedback mekanismer og/eller havspejlsstigninger.
  • Ng/Bi – Fy/Bi, hvor man arbejder metodisk med strålingsbalancen, drivhuseffekten og kulstofkredsløbet.

Samarbejde mellem naturgeografi eller fysik med samfundsfag er også oplagt, inden for miljøpolitik, hvor naturgeografi eller fysik arbejder med de naturlige processer, mens samfundsfag arbejder med eksempelvis diskurser i klimadebatten, klimapolitik på lokalt, nationalt og globalt niveau, FN’s magt og afmagt i forhold til en klimaaftale, staternes interesser i en bindende aftale og meget mere.

Before the Flood
Foto: DFI

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle