Ekstra materiale

Historieforløb – Elevopgaver

I de følgende kapitler skal I arbejde med en række temaer, der relaterer sig til filmen "Tordenskjold & Kold". I skal også bruge filmens hjemmeside, produceret af Nimbus Film og danmarkshistorien.dk, som er en frit tilgængelig side. Arbejdet foregår primært i grupper med løbende opsamlinger på klassen.

Foto: Nimbus Film

Fokus på filmen

I skal nu se ”Tordenskjold & Kold”, som er en spillefilm. Filmen bygger altså på en nutidig manuskriptforfatters opfattelse af, hvad der er en god historie om Tordenskjold, og ikke nødvendigvis på det som de historiske kilder giver belæg for.

Men selvom meget i filmen er fiktion, så har manuskriptforfatteren Erlend Loe også valgt at inddrage elementer i sin historie, som tager udgangspunkt i historisk korrekte begivenheder. Og filmens instruktør Henrik Ruben Genz har trods de fiktive elementer også haft et ønske om, at filmens fysiske udtryk skulle være så historisk autentisk som muligt, fx tøj, møbler, gadebillede osv.

Man siger også, at en historisk spillefilm ofte siger mere om den nutid, den er indspillet i end om den historiske tid, den handler om. At filmens forfatter og instruktør ser, fortæller og fortolker historien ud fra vores tids normer og værdier.

Jeres opgave er at udfylde et Fokusskema samtidig med, at I ser filmen. Klik på linket, og print skemaet ud.

Når I ser en interessant handling/begivenhed i filmen, hvor I tænker, at vi er i 1720, så skriver I det i feltet:

 • Historisk

  Når I ser en interessant handling/begivenhed i filmen, hvor I tænker, at vi er i nutiden, så skriver I det i feltet:

 • Kunstnerisk fortolket

I skal bruge jeres udfyldte skema til de videre øvelser, så det er vigtigt, at I gemmer det.

Kammertjener Kold og Tordenskjold (Foto: Nimbus Film)

Historiebrug – hovedtema

I skal arbejde med udgangspunkt i viden fra artiklen "Historiebrug" på danmarkshistorien.dk.

1. del

Læs de to første afsnit af artiklen i "Historiebrug" om ”Centrale historiebrugsbegreber” og ”Ældre tiders historiebrug”.

Spørgsmål:

 1. Hvordan hænger begrebet ”historiebrug” sammen med det andet begreb ”historiebevidsthed”?
 2. Overvej om I har historiebevidsthed? I givet fald, hvad har skabt den?
 3. Diskuter, hvad St. St. Blicher ville sige med dette digt om "Christian den Fjerde i Søslaget ved Femern" fra 1839?
  Overvej, hvad det betyder, at det er skrevet i 1839:
  a. Hvad er der ved at ske i Danmark på dette tidspunkt? 
  b. Ved I det ikke? Undersøg det på fx danmarkshistorien.dk
  c. Hvilken forbindelse ser Blicher mellem Danmark 1644 og Danmark 1839?

2. del

Læs de sidste otte afsnit af artiklen ”Historiebrug” fra ”Historiens brugere” til ”Historiebrug – berøringsflader med andre discipliner”.

Find jeres fokusskema om ”Tordenskjold & Kold”. Se Fokus på filmen.

 1. Diskuter nu kort jeres forskellige observationer:
  a. Overvej, hvor filmen er ”historisk”, og hvor den bruger en ”kunstnerisk fortolkning”.
  b. Overvej også, om filmen har et aktuelt budskab til vore dages biografgængere?
 2. Læs "Anders Fogh Rasmussen (V) om samarbejdspolitikken 29. august 2003"
  a. Hvad er det helt centrale budskab i Foghs tale?
 3. Overvej og diskuter, om der måske er en form for forbindelse mellem budskabet i Anders Fogh Rasmussenss tale fra 2003 og budskabet i ”Tordenskjold & Kold” fra 2016?
  a. Overvej, om man kan se et forandret syn på dansk deltagelse i krig, og i synet på krigens betydning for dens deltagere?
  b. Hvad er der fx sket fra 2003 og frem i forhold til dansk krigsdeltagelse? Hvis I ikke ved det, så undersøg det.
Kong Frederik d. 4. og dronning Anne Sofie Reventlow (Foto: Nimbus Film)

Sex i 1700-tallet – deltema 1

I ”Tordenskjold & Kold” har Tordenskjold ikke problemer med at skaffe damer. Spørgsmålet er, om det er realistisk set i forhold til dengang Tordenskjold levede. For hvad sagde Gud til det, og hvad sagde loven? Måske har forfatteren til ”Tordenskjold & Kold” læst om for mange rockstjerner, der vælter sig i villige groupier og tænkt, at det gjorde Tordenskjold også. Eller også kunne en mand som Tordenskjold netop tillade sig den opførsel, fordi han var en søhelt.

Når I er blevet klogere på emnet via filmklip, spørgsmål og artikler fra danmarkshistorien.dk skal I forberede et oplæg. Oplægget skal I holde for en af de andre grupper, der har arbejdet med det andet deltema om ”Helten i 1700-tallet”.

Tordenskjold og den unge adelspige

Se klip 1 nedenfor om pigen, der 'besover' Tordenskjold, fordi han er en helt.

Klip 1

Spørgsmål

 1. Er dette et historisk realistisk klip?
 2. Kunne man forestille sig, at en ung adelspige i 1720 ville hoppe i kanen med en som Tordenskjold for sjov?
 3. Hvad kunne der ske med hende, hvis det blev kendt, at hun havde været i seng med Tordenskjold, uden at de var gift?
  a. Hvad sagde loven?
  b. Hvad sagde Gud og moralen?
  c. Ændrede synet på den ugifte mor sig i løbet af 1700-tallet?

Undersøg de ovenstående problematikker nærmere ved at bruge dette link om ”Seksuallovgivning, moral og uægte børn i 1700-tallet” fra danmarkshistorien.dk. Tjek bl.a. seksuallovgivningen, de små filmklip om Mette Margrethe Rasmusdatter (de uægte børn), og kig på billederne - hvad fortæller de?

Tordenskjold og Oles kone

Se dette fraklip fra filmen, hvor Tordenskjold undskylder, at han har været i seng med Oles kone.

Fraklip

Spørgsmål

 1. Er dette klip historisk realistisk?
 2. Betød klasse også noget, når det kom til seksuel opførsel?
 3. Kunne en rig mand eller adelsmand tillade sig mere over for en fattig kvinde og mand i 1700-tallet end omvendt?
Foto: Nimbus Film

Helten i 1700-tallet – deltema 2

I ”Tordenskjold & Kold” fremtræder Tordenskjold som en helt, og det synes han også selv, han er. En helt, som er nødt til at forsvare sin ære, og derfor får sig rodet sig ud i en dødelig duel. Men er det realistisk, set i forhold til dengang, Tordenskjold levede? Eller har forfatteren til ”Tordenskjold & Kold” set for mange actionfilm og ligger under for vores tids individuelle persondyrkelse?

Når I er blevet klogere på emnet via filmklip, spørgsmål og artikler fra danmarkshistorien.dk skal I forberede et oplæg. Oplægget skal I holde for en af de andre grupper, der har arbejdet med det andet deltema om ”Sex i 1700-tallet”.

Samtidens syn på Tordenskjold

Se klip 2 fra filmen, hvor Tordenskjold taler til søkadetterne:

Klip 2

Spørgsmål

 1. Hvad betød begrebet ære dengang, og hvad betyder det i dag?
 2. Er det rigtig, at Tordenskjolds samtid mente, at han var en rigtig helt? Hvad skete der efterfølgende med synet på ham?
 3. Havde folk i 1700-tallet brug for en helt, som de kunne sætte op på en piedestal?
 4. Hvad fortæller Johannes Evalds kongesang ”Kong Christian stod ved Højen Mast” fra 1779 os om 1700-tallets syn på Tordenskjold?
 5. Hvad ville den danske kongemagt gerne opnå ved at placere Tordenskjold i kongesangen?

Spørgsmål

 1. I forlængelse af ”Kong Christian stod ved Højen Mast”, hvad kan I så udlede om af Christen Scheels portræt i forhold til Tordenskjolds position i hans egen tid? Se artiklen om "Portrætter af adelsslægten Scheel fra Gammel Estrup, ca. 1700-1850" på danmarkshistorien.dk
 2. Malede Denner helte på samlebånd?
 3. Scheelsslægtens familieportrætter fortæller os, hvordan overklassen gerne ville ses fra omkring 1700 og frem til ca. 1850. Hvordan ville de ses? Sker der en forandring? I givet fald hvordan?

Tordenskjold som nationalt symbol

Se klip 3 fra filmen, hvor kong Frederik d. 4. giver Tordenskjold rejsepas. Noget der strider meget mod Tordenskjolds opfattelse af sig selv som uundværlig for Danmark.

Klip 3

Spørgsmål

 1. Syntes kongen i virkeligheden ikke, at Tordenskjold var så vigtig? Eller er det filminstruktørens senmoderne, ironiske fortolkning?
 2. Hvad opnåede den danske enevældige kongemagt ved at sidestille Danmarks Kong Christian med Tordenskjold i ”Kong Christian stod ved højen mast” fra 1779? Sammentænk sangen med kilden om ”Forordning om indfødsret for embedsmænd 15. januar fra 1776”.
 3. Når man levede i Danmark (samt Norge og Hertugdømmerne) fra slutningen af 1700-tallet og frem, var det blevet vigtigt at kunne sige noget bestemt om sig selv. Hvad?
 4. Hvad er Tordenskjold i den forbindelse blevet symbolet på?
Foto: Nimbus Film