Tordenskjold & Kold

Tordenskjold & Kold

- et undervisningsmateriale til gymnasiet

Om undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet henvender sig til gymnasieskolen, men primært elever i 2. eller 3.g. Emnet er relativt komplekst/abstrakt, og filmen indeholder flere lag, som kan være svære at gennemskue.

Materialet indeholder en rækker indledende kapitler, der handler om filmen og de faglige mål. Der ligger også forslag til, hvordan eleverne forbereder sig på at se filmen ved først at arbejde med filmens hjemmeside. Dernæst følger kapitler om historieforløbet med vejledninger til læreren og elevopgaver. Til sidst ligger der forslag til et AT-forløb samt links og litteratur. Se materialets struktur nedenfor.

Man kan gennemføre historieforløbet alene på baggrund af filmen, samt filmens hjemmeside og danmarkshistorien.dk, som begge er frit tilgængelige. Forløbet og dets temaer – ”Historiebrug”, ”Sex i 1700-tallet” og ”Helten i 1700-tallet” - er derfor bygget op på en sådan måde, at eleverne selv kan arbejde med det i grupper, som er den primære arbejdsform. Lav løbende opsamlinger på klassen.

Fra historieforløbet kan man også trække tråde ud til andre forløb. Fx til et tema om familie og/eller kvinder. Se Links og litteratur for forslag til litteratur.

Det dansk-historiske AT-forløb er materialemæssigt mere krævende, med et fokus på udvalgte litterære tekster. Men langt hen ad vejen vil historiedelen fortsat kunne dækkes af de føromtalte temaer. Se under Forslag til AT-foløb.

Materialets struktur

 • Om undervisningsmaterialet
 • Om filmen
 • Før I ser filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Historieforløb - lærervejledning
  1) Fokus på filmen
  2) Historiebrug - hovedtema
  3) Sex i 1700-tallet - deltema 1
  4) Helten i 1700-tallet - deltema 2
 • Historieforløb - elevopgaver
  1) Fokus på filmen
  2) Historiebrug - hovedtema
  3) Sex i 1700-tallet - deltema 1
  4) Helten i 1700-tallet - deltema 2
 • Forslag til AT-forløb
 • Links og litteratur

Tordenskjold & Kold
Foto: Nimbus Film

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle