Tordenskjold & Kold

Tordenskjold & Kold

- et undervisningsmateriale til gymnasiet

Historieforløb - Lærervejledning

Man kan gennemføre historieforløbet alene på baggrund af filmen, samt filmens hjemmeside og danmarkshistorien.dk, som begge er frit tilgængelige. Forløbet og dets temaer – ”Historiebrug”, ”Sex i 1700-tallet” og ”Helten i 1700-tallet” - er derfor bygget op på en sådan måde, at eleverne selv kan arbejde med det i grupper, som er den primære arbejdsform. Lav løbende opsamlinger på klassen.

Vi anbefaler, at man venter til 2. eller 3. g med at gennemføre forløbet. Emnet er relativt komplekst/abstrakt, og filmen indeholder flere lag, som kan være svære at gennemskue.

Tordenskjold & Kold
Foto: Nimbus Film

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle