Tordenskjold & Kold

Tordenskjold & Kold

- et undervisningsmateriale til gymnasiet

2) Historiebrug - hovedtema

Tidsforbrug: 4 – 6 x 45 min.

Inddel eleverne i grupper, som alle laver denne del.

Udgangspunkt er artiklen om "Historiebrug" fra danmarkshistorien.dk

Artiklen er forholdsvis kompliceret, og læsningen er derfor delt op i to dele.

1. del

Eleverne skal læse de to første afsnit om ”Centrale historiebrugsbegreber” og ”Ældre tiders historiebrug”.

Målet er, at eleverne skal arbejde med begrebet historiebrug og dets betydning.

De skal forstå:

  • At det ikke er ligegyldigt, hvordan man fortolker en historisk begivenhed.
  • At det ikke er ligegyldigt, hvordan man formidler en historisk begivenhed.
  • At man kan have aktuelle politiske motiver eller andre motiver for den valgte fortolkning og formidling.

Eleverne skal også diskutere, hvad St. St. Blicher ville sige med dette digt fra 1839 om "Christian den Fjerde i Søslaget ved Femern" fra danmarkshistorien.dk.

 2. del

Eleverne skal læse de sidste otte afsnit i "Historiebrug" fra afsnittet om "Ældre tiders historiebrug" til og med afsnittet om "Historiebrug – berøringsflader med andre discipliner".

Målet er her, at eleverne får inddraget deres observationer fra ”Tordenskjold & Kold”. De skal bl.a. overveje og diskutere om filmen bruger historien til at få fortalt en aktuel historie – dvs. om der er et aktuelt budskab i filmen. I den forbindelse skal de inddrage "Anders Fogh Rasmussen (V) om samarbejdspolitikken 29. august 2003" fra danmarkshistorien.dk.

Eleverne skal forstå, at også aktuelle fiktive og faktuelle fortællinger kan have som mål at fortolke historien i bestemte retninger. Dette sker af forskellige grunde, som bl.a. kan være politiske.

Tordenskjold & Kold
Kong Frederik d. 4. (Foto: Nimbus Film)

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle