Tordenskjold & Kold

Tordenskjold & Kold

- et undervisningsmateriale til gymnasiet

3) Sex i 1700-tallet - deltema 1

Tidsforbrug: 4 x 45 min (inklusiv gruppefremlæggelser)

Halvdelen af grupperne får den ene deløvelse ”Sex i 1700-tallet” og den anden halvdel får den anden deløvelse ”Helten i 1700-tallet”.

Når grupperne er færdige med opgaverne, skal de fremlægge deres resultater for en af de grupper, som har arbejdet med det andet deltema.

I filmen ”Tordenskjold & Kold” har Tordenskjold jo ikke problemer med at finde villige damer. Men hvordan var datidens forståelse af sex og ikke mindst sex udenfor ægteskabet?

Elevopgaven er bygget op omkring to klip fra filmen, der begge ligger i elevopgaven. Det ene klip, hvor en ung pige 'besover' Tordenskjold, stammer fra filmen. Det andet klip, hvor Tordenskjold har haft sex med Oles kone, er et fraklip.

På baggrund af elevernes arbejde med denne artikel fra danmarkshistorien.dk om ”Seksuallovgivning, moral og uægte børn i 1700-tallet” er det deres opgave at vurdere, om Tordenskjolds og hans damers ageren var realistisk. De skal også vurdere, om det var klassebestemt (og kønsbestemt), hvad man kunne ”tillade sig”.

Tordenskjold & Kold
Foto: Nimbus Film

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle