Tordenskjold & Kold

Tordenskjold & Kold

- et undervisningsmateriale til gymnasiet

4) Helten i 1700-tallet - deltema 2

Tidsforbrug: 4 x 45 min (inklusiv gruppefremlæggelser)

Halvdelen af grupperne får den ene deløvelse ”Sex i 1700-tallet” og den anden halvdel får den anden deløvelse ”Helten i 1700-tallet”.

Når grupperne er færdige med opgaverne, skal de fremlægge deres resultater for en af de grupper, som har arbejdet med det andet deltema.

I filmen optræder Tordenskjold som helt ved forskellige selskaber, hvor han tryllebinder publikum med sine dramatiske fortællinger. Spørgsmålet er, hvor meget bund det havde i datidens virkelighed? Men sikkert er det, at Tordenskjold efterfølgende blev et nærmest mytisk, nationalt ikon.

Elevøvelsen er igen bygget op omkring to klip fra filmen, som ligger i elevopgaverne. I det ene klip taler Tordenskjold til søkadetterne om sine bedrifter ved Dynekilen. I det andet klip lader kong Frederik d. 4. Tordenskjold få rejsepas.

På baggrund af elevernes arbejde med to artikler fra danmarkshistorien.dk:  "Portrætter af adelsslægten Scheel fra Gammel Estrup, ca. 1700-1850" og "Forordning om indfødsret for embedsmænd 15. januar 1776" er det deres opgave at vurdere, om man kan relatere Tordenskjolds betydning til filmens beskrivelser.

De skal også vurdere, hvordan eftertiden har ”brugt” ham, bl.a. i kilden ”Kong Christian stod ved højen Mast” af Johannes Ewald 1779.

Tordenskjold & Kold
Foto: Nimbus Film

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle