Tordenskjold & Kold

Tordenskjold & Kold

- et undervisningsmateriale til gymnasiet

2) Historiebrug - hovedtema

I skal arbejde med udgangspunkt i viden fra artiklen "Historiebrug" på danmarkshistorien.dk.

1. del

Læs de to første afsnit af artiklen i "Historiebrug" om ”Centrale historiebrugsbegreber” og ”Ældre tiders historiebrug”.

Spørgsmål:

 1. Hvordan hænger begrebet ”historiebrug” sammen med det andet begreb ”historiebevidsthed”?
 2. Overvej om I har historiebevidsthed? I givet fald, hvad har skabt den?
 3. Diskuter, hvad St. St. Blicher ville sige med dette digt om "Christian den Fjerde i Søslaget ved Femern" fra 1839?
  Overvej, hvad det betyder, at det er skrevet i 1839: 
  a. Hvad er der ved at ske i Danmark på dette tidspunkt? 
  b. Ved I det ikke? Undersøg det på fx danmarkshistorien.dk
  c. Hvilken forbindelse ser Blicher mellem Danmark 1644 og Danmark 1839?

2. del

Læs de sidste otte afsnit af artiklen ”Historiebrug” fra ”Historiens brugere” til ”Historiebrug – berøringsflader med andre discipliner”.

Find jeres fokusskema om ”Tordenskjold & Kold”. Se Fokus på filmen.

 1. Diskuter nu kort jeres forskellige observationer:
  a. Overvej, hvor filmen er ”historisk”, og hvor den bruger en ”kunstnerisk fortolkning”.
  b. Overvej også, om filmen har et aktuelt budskab til vore dages biografgængere?
 2. Læs "Anders Fogh Rasmussen (V) om samarbejdspolitikken 29. august 2003"
  a. Hvad er det helt centrale budskab i Foghs tale?
 3. Overvej og diskuter, om der måske er en form for forbindelse mellem budskabet i Anders Fogh Rasmussenss tale fra 2003 og budskabet i ”Tordenskjold & Kold” fra 2016?
  a. Overvej, om man kan se et forandret syn på dansk deltagelse i krig, og i synet på krigens betydning for dens deltagere?
  b. Hvad er der fx sket fra 2003 og frem i forhold til dansk krigsdeltagelse? Hvis I ikke ved det, så undersøg det.

Tordenskjold & Kold
Kong Frederik d. 4. og dronning Anne Sofie Reventlow (Foto: Nimbus Film)

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle