Tordenskjold & Kold

Tordenskjold & Kold

- et undervisningsmateriale til gymnasiet

4) Helten i 1700-tallet - deltema 2

I ”Tordenskjold & Kold” fremtræder Tordenskjold som en helt, og det synes han også selv, han er. En helt, som er nødt til at forsvare sin ære, og derfor får sig rodet sig ud i en dødelig duel. Men er det realistisk, set i forhold til dengang, Tordenskjold levede? Eller har forfatteren til ”Tordenskjold & Kold” set for mange actionfilm og ligger under for vores tids individuelle persondyrkelse?

Når I er blevet klogere på emnet via filmklip, spørgsmål og artikler fra danmarkshistorien.dk skal I forberede et oplæg. Oplægget skal I holde for en af de andre grupper, der har arbejdet med det andet deltema om ”Sex i 1700-tallet”.

Samtidens syn på Tordenskjold

Se klip 2 fra filmen, hvor Tordenskjold taler til søkadetterne:

Klip 2

Spørgsmål

 1. Hvad betød begrebet ære dengang, og hvad betyder det i dag?
 2. Er det rigtig, at Tordenskjolds samtid mente, at han var en rigtig helt? Hvad skete der efterfølgende med synet på ham?
 3. Havde folk i 1700-tallet brug for en helt, som de kunne sætte op på en piedestal?
 4. Hvad fortæller Johannes Evalds kongesang ”Kong Christian stod ved Højen Mast” fra 1779 os om 1700-tallets syn på Tordenskjold?
 5. Hvad ville den danske kongemagt gerne opnå ved at placere Tordenskjold i kongesangen?

Spørgsmål

 1. I forlængelse af ”Kong Christian stod ved Højen Mast”, hvad kan I så udlede om af Christen Scheels portræt i forhold til Tordenskjolds position i hans egen tid? Se artiklen om "Portrætter af adelsslægten Scheel fra Gammel Estrup, ca. 1700-1850" på danmarkshistorien.dk
 2. Malede Denner helte på samlebånd?
 3. Scheelsslægtens familieportrætter fortæller os, hvordan overklassen gerne ville ses fra omkring 1700 og frem til ca. 1850. Hvordan ville de ses? Sker der en forandring? I givet fald hvordan?

Tordenskjold som nationalt symbol

Se klip 3 fra filmen, hvor kong Frederik d. 4. giver Tordenskjold rejsepas. Noget der strider meget mod Tordenskjolds opfattelse af sig selv som uundværlig for Danmark.

Klip 3

Spørgsmål

 1. Syntes kongen i virkeligheden ikke, at Tordenskjold var så vigtig? Eller er det filminstruktørens senmoderne, ironiske fortolkning?
 2. Hvad opnåede den danske enevældige kongemagt ved at sidestille Danmarks Kong Christian med Tordenskjold i ”Kong Christian stod ved højen mast” fra 1779? Sammentænk sangen med kilden om ”Forordning om indfødsret for embedsmænd 15. januar fra 1776”.
 3. Når man levede i Danmark (samt Norge og Hertugdømmerne) fra slutningen af 1700-tallet og frem, var det blevet vigtigt at kunne sige noget bestemt om sig selv. Hvad?
 4. Hvad er Tordenskjold i den forbindelse blevet symbolet på?

Tordenskjold & Kold
Foto: Nimbus Film

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle