Tordenskjold & Kold

Tordenskjold & Kold

- et undervisningsmateriale til gymnasiet

Links og litteratur

Fakta om filmen:

Filmens hjemmeside:

Hjemmeside om Danmarks historie udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet: 

Om helten Tordenskjold versus oplysningshelten/-skurken Struensee

  • Johnny Thiedecke: ”For Folket”, Pantheon 2004.
    Fokus er her på oplysningstiden og oplysningstidens betydning for Danmark.

Tema om familie og/eller kvinder

Fra historieforløbet kan man også trækkes tråde ud til andre forløb. Fx til et tema om familie og/eller kvinder.

Forslag til litteratur:

  • Sofie Reimick m.fl.: "Kultur og samfund”, Systime 2011.
    Kapitel om ”Familien” bl.a. er der et kildeuddrag fra Luthers Hustavle samt et uddrag fra Rektor Trauberts erindringer. Her beskriver han sit behov for en hustru og hvorfor - fra slutningen af 1700-tallet.
  • Dorthe Chakravarty og Hanne Mortensen: ”De danske Kvinders Historie”, Systime 2014.
    Særligt afsnittet om den tidlige kvindesag.

Online værktøj

Screencast-O-Matic - et online screencast værktøj, der optager din stemme, og det du ser på din skærm:

Guide til Screencast-O-Matic:


Skuespiller Jakob Oftebro (Tordenskjold), instruktør Henrik Ruben Genz og skuespiller Martin Buch (kammertjener Kold), (Foto: Nimbus Film)

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle