Fart og fornuft

Film museum/danmark-paa-film Se Filmen

1974, 9 min., Speak

En af Rådet for Større Færdselssikkerheds første kampagnefilm, der gjorde bilister og andre trafikanter opmærksom på de nye hastighedsgrænser, der var blevet genindført på de danske veje den 14. marts 1974. Siden 1953 havde der været fri hastighed på vejene. Nu må man maksimalt køre 110 km/t på motorveje, 90 km/t udenfor byområder og 60 km/t i byområder, og desuden skal farten afpasses efter forholdene. Hastighedsbegrænsningerne blev i øvrigt indført for at spare på benzinen pga. oliekrisen. En sidegevinst var at antallet af dræbte i trafikken faldt drastisk. Fartgrænserne er siden blevet ændret flere gange.

Denne film kan desværre ikke indlejres på andre hjemmesider pga. rettigheder.

Emneord: Færdselssikkerhed, Fartbegrænsning, Trafik, 1970-1979, Færdselsloven

Instruktør: Svend Aage Lorentz

Manus: Svend Aage Lorentz

Fotograf: Peter Roos

Klipper: Else Roos

Produktion: Statens Filmcentral

Filmtype: DK/Dokumentarfilm

Se alle credits i Filmdatabasen

Vis transskription

Sådan laver du et klip

  • Find det sted i filmen, hvor du ønsker at starte dit klip, og tryk ”Start klip”.
  • Når du ønsker at afslutte klippet, trykker du ”Slut klip”.
  • For at se klippet, tryk ”Se klip”. 
  • Hvis du er tilfreds med klippet, trykker du ”Opret klip”.

Når klippet er oprettet, har du mulighed for at placere klippet ved hjælp af danmarkskortet.

OBS: Du skal kun angive din e-mailadresse, hvis du ønsker, at websitets redaktion skal gøre dit klip til en bestandig del af danmarkskortet. Kun klip med korrekt stedsangivelse bliver lagt på sitet.

Du kan frit dele dit klip på din Facebookside, hjemmeside, blog eller andet.

God fornøjelse.

Transskription

Kommentarer fra transskribenten er markeret med […]

Ja, er du klar dernede, så kommer der en Austin 1100, den er beigefarvet. Den kører 104 km/t.

Ja, det var en Austin 1100 på 104 km/t. Det er modtaget. Skifter.

Goddag, frue, det er færdselspolitiet. De har kørt for stærkt.

Jamen, jeg skulle jo ud at handle her – til aftensmaden, inden forretningerne lukker.

Ja, hvis du er klar igen, så kommer der et folkevognsrugbrød. Den er rød. Det er en taxi. Den er Bravo Zulu 56000. Han kører 98. Skifter.

Ja, det var en rød folkevognsrugbrød, taxi, på 98.

Goddag, det er færdselspolitiet. De har lige passeret en radarkontrol, hvor det er gået lidt rigeligt stærkt.

Ja, det er muligt, det har jeg såmænd ikke spekuleret over.

Ja, hvis du er klar? Så kommer der en mørkegrøn Volvo Stationcar.

Goddag, det er færdselspolitiet. Vi standser dem, fordi vores radarvogn har målt Dem til at køre for stærkt […].

Ja, det er muligt, jeg har kørt lidt stærkt, men jeg skal faktisk skynde mig. For jeg skal til et vigtigt møde i min virksomhed.

Den generelle hastighedsbegrænsning i Danmark har tre hovedpunkter:

Den absolut højest tilladte hastighed er i hele landet en fart på 110 km/t, men denne maksimale hastighed gælder kun på motorveje. Ved indkørslen på motorveje er der opsat et sådant skilt, og ved udkørslen er der opsat et sådant skilt.  Kun ved kørsel mellem disse to skilte er det tilladt at køre med 110 km’s fart.

På alle andre veje uden for tættere bebyggede område er den tilladte maksimale hastighed 90 km/t. Dog må lastbiler ikke køre med højere hastighed end 70 km/t.

Farten skal sættes ned ved kørsel i tættere bebygget område. Her har Folketinget også bestemt, at der, hvis intet andet er angivet, højst må køres med en fart på 60 km/t.

Når de motorkørende møder dette skilt, er det fordi de kører ind i tættere bebygget område. Og når de møder dette skilt, kører de ud af området. Men der er særlige strækninger i tættere bebyggede områder, hvor 60 km er for hurtigt. Her er fartgrænsen sat ned til for eksempel 50 km/t. Det kan blandt andet være ved kørsel gennem egentlige forretningsgader med tæt og blandet trafik.

Men der kan også findes strækninger inden for tættere bebyggede områder, hvor en højere hastighed er tilladt, fordi vejforholdene og trafikkens afvikling gør det både forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Men ude på landevejene er 90 km/t som sagt den højest tilladte hastighed, hvis ikke andet er angivet. Og det ved heldigvis så godt som alle bilister. De har også gjort den erfaring, at de generelle hastighedsbegrænsninger gør trafikken mindre enerverende, fordi man kører i en fælles rytme og undgår de mange overhalinger.

Der findes dog stadig nogle, som fristes til at foretage unødige og måske farlige overhalinger til meget lidt gavn for sig selv og til stor irritation for andre.

Den tid, man vinder ved at mase sig gennem trafikken på denne måde, indskrænker sig til ganske få minutter, selv over lange strækninger.

Hidtil er der kun talt om de højeste hastigheder, man må køre med, men grundreglen i Færdselsloven om hastighed er den, at hastigheden til enhver tid skal være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Hastigheden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Hastigheden skal også afpasses efter både vej- og vejrforhold.

Der skal tages hensyn til køretøjets egen tilstand og belæsning.

Ved kørsel i lygtetændingstiden skal der tages hensyn til belysningen, både den på vejen, ens egne lygter og de andres.

Føreren skal holde en efter forholdene lav hastighed, når sigtbarheden er nedsat. Og i en række tilfælde fortæller vejledende tavler, at her SKAL farten sættes ned. Ved vejkryds, i vejsving eller ved møde med et andet køretøj på en smal vej eller en bro, hvor passage er vanskelig.

Der SKAL altid udvises speciel forsigtighed i de tættere bebyggede områder, hvor der er mulighed for, at der er megen tværgående trafik. Det samme er tilfældet, hvor småbørn opholder sig ved vejen. Der er blandt andet opsat advarselstavler, hvor skolebørn færdes, og hvor der foretages arbejde på vejen.

På trods af Færdselslovens anvisninger om, hvor farten skal sættes ned, og selv om man har kunnet konstatere, at de generelle hastighedsbegrænsninger HAR nedsat færdselsulykkernes antal ganske betydeligt, og det gælder både dræbte og kvæstede, så sker der alligevel alt for mange ulykker.

Eksperterne undersøger til stadighed landets trafik og vejforhold. De måler og tegner, foretager analyser, fører statistikker, og de kender de sorte pletter på danmarkskortet. Det er de steder, hvor der sker uforholdsmæssigt mange ulykker. Men de sorte pletter forsvinder efterhånden, som økonomien tillader det. Undersøgelserne kan for eksempel resultere i en midlertidig opsætning af en vejledende hastighedstavle, og det KAN få ALVORLIGE konsekvenser, hvis man ikke retter sig efter den.

Der er også i høj grad grund til at være opmærksom på denne tavle, der fortæller, at der forude er et lysreguleret kryds. Hvis man IKKE nedsætter farten her, risikerer man ikke at kunne nå at stoppe, når lyset skifter fra gult til rødt. Er farten for stærk, så man kører over for rødt, kan man risikere, at de modkørende bilister, der skal svinge til venstre, gennemfører svinget i tillid til, at det røde lys bliver respekteret. Vælger man en hård opbremsning, er der ALLE chancer for harmonikasammenstød.

Så kommer der tre motorcykler. Solomotorcykler. De kører side om side. De kører 112 km/t.

Goddag, det er færdselspolitiet. Er De klar over, at De har kørt for stærkt?

For stærkt? Næh. Vi kører jo bare for sjov.

Vi standser jer, fordi I har kørt for stærkt.

Nåe, har vi kørt for stærkt?

Vi har brug for din viden

Hvis du har viden om et sted, en person, eller andet i filmen, som ikke findes på kortet, så kan du selv lave et klip og skrive din egen historie. Dit klip kan blive en del af kortet her, og du kan dele det med andre.

Sådan gør du

  1. Lav et nyt klip ved at trykke her
  2. Tilføj mere information til klippet såsom dato, personer eller sted

Du er også velkommen til at tilføje en kommentar med din historie

Kommentarer

Der er ingen kommentarer. Vær den første til at kommentere

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den kommer på sitet.
Har du tekniske problemer? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet kontakt filmarkivet@dfi.dk.

Tak for kommentaren

-----------------------------------------------