År

ranges from 1,918 to 1,984

Medvirkende

Emneord

Vis som: Liste Billeder

 • Film Se Filmen Fugleliv i vågerne

  Fugleliv i vågerne

  1951, 7 min., Stum

  Når de danske have fryser til, må de overvintrende svømmefugle søge sammen på strømsteder med åbent vand, for eksempel Kalvebod Strand. Sultedøden truer, og derfor fodres fuglene af politi og...

 • Film Se Filmen
  Hejren

  Hejren

  1948, 10 min., Stum

  Fiskehejren er en af de største og ejendommeligste fugle i Danmark. Hejrens redekolonier, som kan tælle over 100 reder, findes i ensomt beliggende skove i de højeste trætoppe. Hejrene kommer til...

 • Film Se Filmen Rørskoven

  Rørskoven

  1964, 18 min., Musik

  Dyrenes liv mellem sivene i skovsøen. Filmen viser fuglelivet i rørskoven året igennem. Følgende fugle er de hyppigst forekommende: Grågås, toppet lappedykker, blishøne, svane, sortterne,...

 • Film Se Filmen
  Trækfugle paa Jordsand

  Trækfugle paa Jordsand

  1941, 8 min., Stum

  Ikke langt fra Sønderjyllands vestkyst ligger fugleøen Jordsand. Den huser om sommeren en stor havmågekoloni. I august er ungerne flyveklare og forlader øen sammen med de øvrige fugle, men...

 • Film Se Filmen
  Med Leo Hansen paa Østgrønland

  Med Leo Hansen paa Østgrønland

  1936, 72 min., Speak

  Filmoptagelse af Østgrønlands natur og dyreliv. Leo Hansen fortæller om sin rejse til Grønlands Østkyst 1934-1936. Skibet Gustav Holm forlader Københavns Havn i juli 1934, gør et kort ophold i...

 • Film Se Filmen
  Strandskade

  Strandskade

  1966, 5 min., Reallyd

  Optagelser af strandskadens færden i dens naturlige miljø.

 • Film Se Filmen
  Præstekraven

  Præstekraven

  1954, 6 min., Stum

  Præstekraven er en lille fugl, der lever ved vandet. Den har en hvid og en sort ring omkring halsen; hos den hvidbrystede præstekrave er den sorte ring dog afbrudt foran. Præstekraven kommer til...

 • Film Se Filmen Sørens Paradis

  Sørens Paradis

  1937, 19 min., Stum

  Margarinefabrikken Alfa har produceret denne film, som indledes med optagelser af det pulserende storbyliv med dens 'kompakte Bygningsmasser i Funkismens Tidsalder'. Der er tempo, kaos og støj....

 • Film Se Filmen
  Åen

  Åen

  1963, 21 min., Musik

  En skildring af dyre- og plantelivet langs en å fra udspring til udløb. Denne film kan desværre ikke indlejres på andre hjemmesider pga. rettigheder.

 • Film Se Filmen
  Fugleliv i Danmark

  Fugleliv i Danmark

  1952, 18 min., Speak

  Med en lyrisk speak skildres den danske natur gennem alle fire årstider. Først kommer vinter. Hovedvægten er lagt på fuglenes liv og færden. Ikke bare de mest kendte fugle, men også sjældnere...

 • Film Se Filmen
  Søen

  Søen

  1977, 30 min., Musik

  På samme måde som instruktørens andre film om den danske natur ("Skoven", "Marken", "Åen" m.fl.) beskæftiger denne sig med søen og dens liv - ved, over og i vandet. Årstiderne er brugt som...

 • Film Se Filmen Gravand

  Gravand

  1969, 3 min., Reallyd

  Optagelse af gravanden i dens naturlige omgivelser.

Pages