Om Danmark på film

Hvor kommer filmene fra?

Der er aktuelle begivenheder, store nationale festdage og optagelser af hverdagslivet, som det udfolder sig fra København til Hvide Sande og fra Tønder til Skagen. Der er idrætsstævner, broindvielser, byjubilæer, spejderlejre, virksomhedsbesøg, bygge- og anlægsprojekter, børneliv, fejring af befrielsen, årstidernes gang i naturen, kongens fødselsdag, dyrelivet i vand og på land og meget, meget mere.

I udvalget af film har vi haft tre hovedprincipper:

  1. Film uden rettigheder
  2. Geografisk spredning: hele Danmark, Grønland, Færøerne og Island
  3. Tematisk mangfoldighed: idræt, landbrug, byggeri og anlæg, transport og infrastruktur, børn og unge, byer og byudvikling, besættelsestiden, natur, hovedstaden, de mindre øer, private virksomheder og produktionsprocesser, traditioner og skikke, hverdagsliv.

Filmudvalget er baseret på, at filmene er i ’public domain’, hvilket betyder, at rettighederne er udløbet, eller at der ikke kan identificeres personlige eller andre ophavsretslige krav til filmoptagelserne. Derudover udvælges film, hvor DFI og staten er eneste rettighedshaver.

Foruden de rettighedsfrie dokumentariske optagelser, finder du nu også dokumentarfilm af bl.a. Carl Th. Dreyer, Jørgen Leth, Jørgen Roos og Henning Carlsen. Her er også portrætfilm om bl.a. Klaus Rifbjerg, Robert Storm Petersen og Carl Nielsen.

Alle filmene er fra Det Danske Filminstituts (DFI) filmarkiv. De er udvalgt efter de bedst egnede, tilgængelige filmkopier og er digitaliserede i henhold til EBU-standarder og tekniske krav. Vi har ikke redigeret i eller restaureret filmene, dvs. de fremstår som på de oprindelige visningskopier. Dog er hastighed og kontrast korrigeret for nogle films vedkommende.

En del af filmene er ufærdige, dvs. de mangler mellemtekster eller lyd. Nogle af dem fremstår som uredigerede råoptagelser og har ikke fået titelskilt og sluttekster sat ind. Der kan være tale om fragmenter fra en større helhed, og optagelser kan være brugt i flere sammenhænge – det ses især i film fra besættelsestiden.

Der er også private optagelser, overvejende familiefilm og amatørfilm på sitet. En række af filmene fungerer som dokumentation, fx Boligkommisionens film, som registrerer boligforhold i henholdsvis København og Aarhus.