Holocaust på film

- en artikel om film som historieformidler