Kz-lejrenes befrielse - Hitchcocks glemte film

- et undervisningsmateriale
Lærer og elev

Om undervisningsmaterialet

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form.

Undervisningsmaterialet er opbygget således, at der er nogle korte, introducerende afsnit, der giver en minimal relevant historisk kontekst til filmen. Afsnittene er korte og kan bruges som introduktion, hvis filmen bruges løsrevet fra et længere forløb om emnet eller hvis filmen bruges til at fokusere på et bestemt aspekt.

Herefter følger et metodisk afsnit om analyse af dokumentarfilm i historie, som er tilpasset den mest typiske dokumentarform, den dybdeborende, som også 'Kz-lejrenes befrielse – Hitchcocks glemte film' er et eksempel på. Herefter følger analysedelen af materialet, hvor der udstikkes rammer for en dybdegående analyse af filmen inklusiv opgaver og arbejdsspørgsmål. Afslutningsvis følger en kort anbefaling af andre anvendelige film og materialer om historisk metode og Holocaust.

Filmens credits

Titel: Kz-lejrenes befrielse – Hitchcocks glemte film
Produktionsland og -år: Danmark/Israel/USA/Storbritannien, 2014
Instruktion: André Singer
Manuskript: Lynette Singer
Længde: 75 minutter
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Tilladt for børn over 15 år
Læs Medierådet for Børn og Unges vurdering her

Dette materiale er udarbejdet af lektor i historie og mediefag Rasmus Falbe-Hansen og Solvej Berlau Hansen fra DIIS, januar 2015

Kameramænd i aktion