Den kinesiske drøm Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Opgaver og øvelser
 • Tværfagligt
 • Links og litteratur

Om filmen

’Den kinesiske drøm’ er en dokumentarfilm om overlevelse i Kinas hastigt voksende storbysamfund. Den unge migrantarbejder Yana har lånt penge til at starte egen virksomhed og rejser fra sin hjemby i provinsen 新疆 (Xīnjiāng) 4.000 km østpå til megabyen 重庆 (Chóngqìng). Denne by oplever med sine 30 mio. indbyggere og en økonomisk vækst på 9 % et massivt byggeboom. Yana har besluttet sig for at drage nytte af byggeboomet og blive selvstændig med en lille virksomhed, som leverer musik og dans i forbindelse med ejendomssalg. Yana går målrettet efter at rekruttere udlændinge til sine shows. Uanset om de er uddannede kunstnere eller ej, kaster deres vestlige udseende en international glans over de nybyggede byer.

Der er mange penge at tjene på at bygge boliger i Kina på grund af den konstante urbanisering, og graden af internationalisering 国际化 (guójìhuà) signalerer overklasse, rigdom og indflydelse for potentielle ejendomskøbere. Men i løbet af et par år i branchen oplever hovedpersonen Yana de mørke sider af boligspekulationen.

Filmen følger, hvordan Yana kæmper for at få sit projekt til at lykkes, og den følger hendes refleksioner over egen medvirken i en usikker branche. Erfaringerne, som hun gør i jagten på den kinesiske drøm om at blive rig og uafhængig, opsummerer hun undervejs i filmen med citatet: 买房不起, 生活不起, 生死不起 (mǎi fáng bùqǐ - shēnghuó bùqǐ - shēngsǐ búqǐ  / Har ikke råd til at købe hus, har ikke råd til at leve, har ikke råd til at dø).

Den amerikanske instruktør David Borenstein, som i filmen selv optræder som en af de vestlige musikere i Yanas virksomhed, er p.t. bosat i København. Udover sit virke i film har han desuden læst ph.d. i antropologi, spiller musik og taler flydende kinesisk.

Særfagligt

Denne filmvejledning lægger op til den del af faget kinesisk, som omhandler genstandsområdet kultur, historie og samfundsforhold i Kina. Dertil er materialet suppleret med forslag til, hvordan temaet kan udfoldes i den sproglige træning.

Formålet med at arbejde med filmen tager afsæt i to af bekendtgørelsens hovedformål: Det ene er, at eleverne gennem indsigt i den kinesiske verden, via et samfundsfagligt studie, opnår kendskab til og viden om kinesisk kultur, historie og samfundsforhold. De tilegner sig desuden interkulturel kompetence, der rækker ud over den velkendte nordvesteuropæiske verden. Det andet formål er, at eleverne gennem forskellige mundtlige øvelser træner deres kommunikative kompetencer, mundtlig såvel som skriftlig.

Desuden får eleverne deres sprogfærdigheder trænet ved at:

 • kommunikere på kinesisk om kendte, studerede emner ved at udtale kinesisk forståeligt, benytte et basalt ordforråd inden for de studerede emner og tekster samt anvende centrale syntaktiske og grammatiske former nogenlunde korrekt i et ukompliceret, men forståeligt kinesisk talesprog.
 • forstå hovedindholdet af talt kinesisk i dagligdags kommunikation om kendte, studerede emner.

Filmen bliver den del af fagets kernestof, som omhandler indføring i historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i den kinesiske verden i et omfang, der giver eleverne mulighed for at forstå de studerede tekster og emner samt fremme deres interkulturelle forståelse.

Filmen 'Den kinesiske drøm' / 梦想帝国 (mèngxiǎng dìguó) er velegnet til kinesisk sprog og områdestudie, samfundsfag, samt erhvervsøkonomi.

Opgaver og øvelser

For at give eleverne et fokus og få sat tankerne i gang, bør man præsentere dem for følgende tre konkrete spørgsmål til filmen, som de skal forholde sig til undervejs. Stop evt. filmen 10 minutter før slutningen, og bed dem renskrive/formulere svarene.

Filmen besvarer fint spørgsmålene, og den kan derfor både indgå i et enkelt modul eller i et modul som en del af et længere forløb.

 • Hvorfor hyrer hovedpersonen Yana udlændinge til at optræde til events ved ejendomssalg i Kina?
 • Hvad karakteriserer det boligområde, som Yana repræsenterer?
 • Hvordan er hovedpersonen Yanas fremtidsudsigter? Er hun sikret arbejde i boligbranchen?

Nedenstående er dels forskellige bud på, hvordan filmen kan indgå i fagene kinesisk, samfundsfag og erhvervsøkonomi og dels et mere konkret bud på et forløb om bysociologi, som kan bruges både i kinesisk og samfundsfag.

Kinesisk (A-niveau 2.-3.g):

Filmanalyse-light på kinesisk (skriftlig aflevering):   电影分析

1. 电影的标题是什么?   (电影片名是什么?)

2. 作家与导演是谁? 演员是谁? 重要的演员是谁? 有名的没有?

3.电影在哪里做的?

4.电影文体是什么? (西部片, 动画片, 记录片?) 这个文体的特点是什么?

5. 电影的内容 - 这是关于什么的?- 这是关于谁的?写摘要。 (《梦想帝国》讲述了一个人…)这是一部关于...的电影   (比如说: "这是一部关于中国社会的电影" "这部电影的人物是..." "先....然后.... 最后"
 

Filmanalyse-light på kinesisk (mundtlig øvelse. Supplér den skriftlige analyse med mundtlige dialoger ud fra nogenlunde samme spørgsmål): 看电影问问题

1.电影的标题是什么?   (电影片名是什么?)

2. 你看过吗?

3. 导演是谁?

4. 演员是谁?

5. 重要的演员叫什么名字?

6. 演员们有名的没有?

7. 电影在哪里做的?

8. 电影怎么样? (故事怎么样?)

9. 你喜欢不喜欢?

10. 你觉得电影好不好?

11. 你认为电影简单还是复杂的?

12. 你认为电影不错还是有意思的吗?

 • Vælg ét af filmens mange temaer og inddrag det som områdestudie.
 • Lav selv en dialog over et lejlighedssalg i Kina på kinesisk. Inddrag forskellig grammatik (lærer vælger selv krav til grammatisk niveau).
 • Vælg to uddrag fra filmen og forsøg at transskribere og oversætte. Hvilke gloser er nemme at opsnappe?
 • Oversæt dialog fra filmen til dansk.
 • Læs og oversæt uddrag af præsident 习近平 (Xí Jìnpíng)’s omtale af 'Den kinesiske drøm' 中国梦 Zhōngguó mèng. (høres i filmens intro)

”我们十三亿人,八千二百多万党员,包括海外同胞,大家能凝聚共识,本身就是力量。同时,我们也要看到,不同地方、不同阶层、不同领域、不同方面,大家会有不同想法。那就要考虑,哪些是可以“求同”的?哪些是可以经过做工作形成或转化为共识的?哪些是可以继续“存异”的?把最大公约数找出来,在改革开放上形成聚焦,做事就能事半而功倍。磨刀不误砍柴工。这些工作要做,不要怕耽误功夫,事缓则圆。包括一些工作试点先行,也可以解决思想认识问题。我们要尊重人民首创精神,最大限度集中群众智慧,把党内外一切可以团结的力量广泛团结起来,把国内外一切可以调动的积极因素充分调动起来,汇合成推进改革开放的强大力量。《在广东考察工作时的讲话》(2012年12月7日至11日”

Samfundsfag (A-C niveau):

Filmen problematiserer flere af det samfundsfaglige kernestofområder og kan derfor anvendes som case-scenarier:

 • Politik/Sociologi: racisme, stereotyper, fordomme, kønsroller, sexchikane, prostitution.
 • Økonomi/sociologi: spøgelsesbyer, boligbobler, økonomisk kredsløb.
 • Politik: propaganda, korruption og protestbevægelser.

EØcasestudie (Erhvervsøkonomi på C-niveau – 3.g):

Anvend teori om Porters diamant / STEEPLE og undersøg boligmarkedet set ud fra en dansk ejendomsinvestors synspunkt. Diskutér fordele og ulemper på det kinesiske marked. Inddrag Stuart Hall og Geert Hoffstedes kulturanalyser.

Forslag til litteratur: 'Luk virksomheden op' af Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen) 2.oplag, (Columbus, 2017)

EØcasestudie (Erhvervsøkonomi på C-niveau – 3.g):

Anvend marketing teori om de fire-syv P’er (Produkt, Place, Price, Promotion) og undersøg, hvordan nye boliger bliver markedsført i Kina. Diskutér kulturforskelle mellem det vestlige og det kinesiske marked. Inddrag Stuart Hall og Geert Hoffstedes kulturanalyser.

Forslag til litteratur: 'Luk virksomheden op' af Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen) 2.oplag, (Columbus, 2017)

Forløb om Bysociologi, eksempelvis op til en studietur til en by i Kina (2.-3.g):

Forløbet er sat til fem moduler á 90 minutter og heri medregnet en times omlagt elevtid/vejledning til en skriftlig aflevering på to-tre sider.

Bysociologi – case: Kina

Formål:
Forløbet har fokus på byen som case. Eleverne undersøger forskellige teorier på byen og skal derefter anvende to udvalgte teorier til analyse af kinesiske byer, specielt case-scenariet fra byen Chongqing, igennem filmen ’Den kinesiske drøm’.

Forløbet er baseret på Klaus Eskelund og Kristian Gustavussens bog 'Blik på byen: Introduktion til bysociologi' (Columbus, 2015), som i øvrigt har et grundigt kapitel om kvantitative og kvalitative tilgange til undersøgelse af byen, der passende kan anvendes til studieturen.

Forløbet har særlig fokus på følgende spørgsmål:

 • Hvad er byplanlægning?
 • Hvorfor udvikles byer?
 • Hvordan påvirker byen individet?

Bysociologiske teoretikere:

 • George Simmel
 • Manuel Castells
 • Michel Foucault
 • Zygmunt Bauman
 • Richard Sennett
 • Jane Jacobs
 • Henri Lefebre
 • Pierre Bourdieu
 • Richard Florida

Arbejdsform:
Matrix-gruppearbejde, hvor eleverne – i stedet for at læse alle ni teorier slavisk – først i grupper skal fremlægge og redegøre teorien for i klassen. Afslutningsvis skal eleverne give et bud på, hvordan teorien kan anvendes på filmen som casestudie. Vær opmærksom på, at ikke alle teorier er lige oplagte, men Zygmunt Bauman, Richard Sennett, Jane Jacobs, Pierre Bourdieu og Richard Florida passer godt.

Dernæst skal de i de nye matrixgrupper udvælge to af de fremlagte teoretikere og aflevere en skriftlig opgave, hvor byen Chongqing, som fremstillet i filmen (og evt. andet supplerende materiale), analyseres og diskuteres.

Læs evt. om matrixgrupper her

 • Vandret matrix (1-9): Hver gruppe skal redegøre for en bysociologisk teori
 • Lodret matrix (A-I): Hver gruppe skal udvælge to teoretikere og bruge filmen til en case-analyse, som udarbejdes fælles (90 minutter) og afleveres skriftligt.

Krav til skriftlig aflevering:

 • Skriv en kort indledning om filmen 'Den kinesiske drøm' / 梦想帝国 (mèngxiǎng dìguó) og dens problematisering af byudvikling.
 • Analysér og diskutér to teoretikeres perspektiv på byen Chongqing, som fremstillet i filmen (gerne ud fra bogens bud på undersøgelses- og diskussionsopgaver).
 • Husk kildehenvisninger. Inddrag gerne supplerende materiale.
 • Omfang: to-tre sider, skriftstørrelse: 12, halvanden linjeafstand, husk sidehoved med navn, klasse og lærerinitialer.

Kernestof kinesisk:

 • elementære kinesiske tekster og billedmateriale, der belyser historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i det moderne Kina
 • indføring i historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i den kinesiske verden i et omfang, der giver eleverne mulighed for at forstå de studerede tekster og emner samt fremmer deres interkulturelle forståelse.

Kernestof samfundsfag:

Sociologi:

 • identitetsdannelse og socialisation
 • social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring.

Politik:

 • magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt

International politik:

 • globalisering og samfundsudvikling.

Metode:

 • kvantitative og kvalitative undersøgelser

Tværfagligt

Tværfaglige samarbejder kan eksempelvis være:

 • Kinesisk/samfundsfag/retorik: Diskursanalyse af præsident 习近平 (Xí Jìnpíng)’s tale om 'Den kinesiske drøm' 中国梦 Zhōngguó mèng.

Eksempel på en SRP-problemformulering i samfundsfag/kinesisk: 

Område: Globalisering og byudvikling i Kina

 1. Med fokus på enkelte historiske nedslag ønskes et kort rids af, hvordan det kommunistiske Kina i 1950’erne lod sig påvirke af Sovjetunionens ideer om byplanlægning.
 2. Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af Mao Zedongs tanker om national kultur ud fra teksten i bilag 1 nedenfor.

  Bilag 1: Mao Zedongs samlede værker januar 1940
  东选集, 第二卷 , “新民主主义论”(一九四〇年一月), 一五(章) “民族的科学的大众的 文化 “ (一九六七年, 北京,人民出版社) Máo Zédōng Xuǎnjí, dì-èr juǎn, ”xīn mínzhǔzhǔyì lùn” (yī jiǔ sì líng nián Yīyuè), yī wǔ (zhāng) ”mínzú de kēxué de dàzhòng de wénhuà” (yī jiǔ liù qī nián, Běijīng, rénmín chūbǎnshè)
  http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66616/4488916.html
 3. Undersøg med udgangspunkt i udvalgte byggeprojekter om kinesisk byplanlægning såsom ”天都城“ og ”天津生态城“ afspejler globaliseringstendenser i dag.
 4. Med afsæt i ovenstående ønskes en diskussion af, hvilken virkning udvalgte byprojekter kan siges at få for fremtidige beboere. I denne diskussion skal du inddrage citat fra bilag 2 nedenfor samt relevant sociologisk teori.

  Bilag 2: Hollandske arkitekter om Kinesisk arkitektur, Xinhua News Agency, 2014 
  "那些奇奇怪怪的建筑是如何诞生的? 在中国工作十年的荷兰设计师谈中国建筑
  三大怪现象" 2014 年 10 月 25 日,晨报记者邵丽蓉, 新闻晨报。
  " Nà xiē qíqíguàiguài de jiànzhù shì rúhé dànshēng de? Zài Zhōngguó gōngzuò shí nián de Hélán shèjìshī tán Zhōngguó jiànzhù sān dà guàixiànxiàng, 2014 nián 10 yuè 25 rì, chénbào jìzhě Shào Lì-róng, xīnwén chénbào.
  http://www.szbgy.com/news/Industry-news/102/ (Uddrag)

Links og litteratur

Relevante bøger

 • ”Kinesiske perspektiver: En antologi om Kina” af Bent Nielsen, Ole Odgaard m.fl. (Gyldendal, 2013)
 • ”Unge og identitet. Socialisation i otte forskellige lande” (kapitlet Socialisation i Kina) af Birgitte Prytz Clausen et al, (Columbus,2012).
 • ”Blik på byen: Introduktion til bysociologi” af Klaus Eskelund og Kristian Gustavussen (Columbus, 2015)
 • ”Luk virksomheden op” af Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen 2.oplag, (Columbus, 2017)

Relevante artikler

Om udlændinge i Kina

Filmanmeldelser

Om spøgelses- og megabyer

Om习近平 (Xí Jìnpíng)’s omtale af ”Den kinesiske drøm” 中国梦 Zhōngguó mèng. (Høres i filmens intro)

 • "习近平关于实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编(Xí Jìnpíng guānyú shíxiàn Zhōnghuá mínzú wěidà fùxīng de Zhōngguó mèng lùnshù zhāibiān)", 共产党员网 (Gòngchạ̌ndǎngyuán wǎng)", (Hentet fra hjemmesiden ”Det Kommunistiske partis netværk),
  http://www.12371.cn/special/xjpzyls/zgmls/5/
 • Xi Jinpings tale på i den 12. Folkekongres 2013: "在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话 (zài dì shí'èr jiè quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì dì-yī cì huìyì shàng de jiǎnghuà)”, 2013年3月17日,   新华社,北京, Xinhua News Agency, Beijing, 17.03.2013
  http://www.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115055434.htm

Om arkitektur og valg af byggestil i Kinas nye byer

Om matrixgrupper