Den kinesiske drøm elev

Hjem

Opgaver og øvelser

For at give eleverne et fokus og få sat tankerne i gang, bør man præsentere dem for følgende tre konkrete spørgsmål til filmen, som de skal forholde sig til undervejs. Stop evt. filmen 10 minutter før slutningen, og bed dem renskrive/formulere svarene.

Filmen besvarer fint spørgsmålene, og den kan derfor både indgå i et enkelt modul eller i et modul som en del af et længere forløb.

 • Hvorfor hyrer hovedpersonen Yana udlændinge til at optræde til events ved ejendomssalg i Kina?
 • Hvad karakteriserer det boligområde, som Yana repræsenterer?
 • Hvordan er hovedpersonen Yanas fremtidsudsigter? Er hun sikret arbejde i boligbranchen?

Nedenstående er dels forskellige bud på, hvordan filmen kan indgå i fagene kinesisk, samfundsfag og erhvervsøkonomi og dels et mere konkret bud på et forløb om bysociologi, som kan bruges både i kinesisk og samfundsfag.

Kinesisk (A-niveau 2.-3.g)

Filmanalyse-light på kinesisk (skriftlig aflevering):   电影分析

1. 电影的标题是什么?   (电影片名是什么?)

2. 作家与导演是谁? 演员是谁? 重要的演员是谁? 有名的没有?

3.电影在哪里做的?

4.电影文体是什么? (西部片, 动画片, 记录片?) 这个文体的特点是什么?

5. 电影的内容 - 这是关于什么的?- 这是关于谁的?写摘要。 (《梦想帝国》讲述了一个人…)这是一部关于...的电影   (比如说: "这是一部关于中国社会的电影" "这部电影的人物是..." "先....然后.... 最后"
 

Filmanalyse-light på kinesisk (mundtlig øvelse. Supplér den skriftlige analyse med mundtlige dialoger, ud fra nogenlunde samme spørgsmål): 看电影问问题

1.电影的标题是什么?   (电影片名是什么?)

2. 你看过吗?

3. 导演是谁?

4. 演员是谁?

5. 重要的演员叫什么名字?

6. 演员们有名的没有?

7. 电影在哪里做的?

8. 电影怎么样? (故事怎么样?)

9. 你喜欢不喜欢?

10. 你觉得电影好不好?

11. 你认为电影简单还是复杂的?

12. 你认为电影不错还是有意思的吗?

 • Vælg ét af filmens mange temaer og inddrag det som områdestudie.
 • Lav selv en dialog over et lejlighedssalg i Kina på kinesisk. Inddrag forskellig grammatik (lærer vælger selv krav til grammatisk niveau).
 • Vælg to uddrag fra filmen og forsøg at transskribere og oversætte. Hvilke gloser er nemme at opsnappe?
 • Oversæt dialog fra filmen til dansk.
 • Læs og oversæt uddrag af præsident 习近平 (Xí Jìnpíng)’s omtale af 'Den kinesiske drøm' 中国梦 Zhōngguó mèng. (høres i filmens intro)

”我们十三亿人,八千二百多万党员,包括海外同胞,大家能凝聚共识,本身就是力量。同时,我们也要看到,不同地方、不同阶层、不同领域、不同方面,大家会有不同想法。那就要考虑,哪些是可以“求同”的?哪些是可以经过做工作形成或转化为共识的?哪些是可以继续“存异”的?把最大公约数找出来,在改革开放上形成聚焦,做事就能事半而功倍。磨刀不误砍柴工。这些工作要做,不要怕耽误功夫,事缓则圆。包括一些工作试点先行,也可以解决思想认识问题。我们要尊重人民首创精神,最大限度集中群众智慧,把党内外一切可以团结的力量广泛团结起来,把国内外一切可以调动的积极因素充分调动起来,汇合成推进改革开放的强大力量。《在广东考察工作时的讲话》(2012年12月7日至11日”

Samfundsfag (A-C niveau):

Filmen problematiserer flere af det samfundsfaglige kernestofområder og kan derfor anvendes som case-scenarier:

 • Politik/Sociologi: racisme, stereotyper, fordomme, kønsroller, sexchikane, prostitution.
 • Økonomi/sociologi: spøgelsesbyer, boligbobler, økonomisk kredsløb.
 • Politik: propaganda, korruption og protestbevægelser.

EØcasestudie (Erhvervsøkonomi på C-niveau – 3.g):

Anvend teori om Porters diamant / STEEPLE og undersøg boligmarkedet set ud fra en dansk ejendomsinvestors synspunkt. Diskutér fordele og ulemper på det kinesiske marked. Inddrag Stuart Hall og Geert Hoffstedes kulturanalyser.

Forslag til litteratur: 'Luk virksomheden op' af Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen) 2.oplag, (Columbus, 2017)

EØcasestudie (Erhvervsøkonomi på C-niveau – 3.g):

Anvend marketing teori om de fire-syv P’er (Produkt, Place, Price, Promotion) og undersøg, hvordan nye boliger bliver markedsført i Kina. Diskutér kulturforskelle mellem det vestlige og det kinesiske marked. Inddrag Stuart Hall og Geert Hoffstedes kulturanalyser.

Forslag til litteratur: 'Luk virksomheden op' af Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen) 2.oplag, (Columbus, 2017)

Forløb om Bysociologi, eksempelvis op til en studietur til en by i Kina (2.-3.g):

Forløbet er sat til fem moduler á 90 minutter og heri medregnet en times omlagt elevtid/vejledning til en skriftlig aflevering på to-tre sider.

Bysociologi – case: Kina

Formål:
Forløbet har fokus på byen som case. Eleverne undersøger forskellige teorier på byen og skal derefter anvende to udvalgte teorier til analyse af kinesiske byer, specielt case-scenariet fra byen Chongqing, igennem filmen ’Den kinesiske drøm’.

Forløbet er baseret på Klaus Eskelund og Kristian Gustavussens bog 'Blik på byen: Introduktion til bysociologi' (Columbus, 2015), som i øvrigt har et grundigt kapitel om kvantitative og kvalitative tilgange til undersøgelse af byen, der passende kan anvendes til studieturen.

Forløbet har særlig fokus på følgende spørgsmål:

 • Hvad er byplanlægning?
 • Hvorfor udvikles byer?
 • Hvordan påvirker byen individet?

Bysociologiske teoretikere:

 • George Simmel
 • Manuel Castells
 • Michel Foucault
 • Zygmunt Bauman
 • Richard Sennett
 • Jane Jacobs
 • Henri Lefebre
 • Pierre Bourdieu
 • Richard Florida

Arbejdsform:
Matrix-gruppearbejde, hvor eleverne – i stedet for at læse alle ni teorier slavisk – først i grupper skal fremlægge og redegøre teorien for i klassen. Afslutningsvis skal eleverne give et bud på, hvordan teorien kan anvendes på filmen som casestudie. Vær opmærksom på, at ikke alle teorier er lige oplagte, men Zygmunt Bauman, Richard Sennett, Jane Jacobs, Pierre Bourdieu og Richard Florida passer godt.

Dernæst skal de i de nye matrixgrupper udvælge to af de fremlagte teoretikere og aflevere en skriftlig opgave hvor byen Chongqing, som fremstillet i filmen (og evt. andet supplerende materiale), analyseres og diskuteres.

Læs evt. om matrixgrupper her

 • Vandret matrix (1-9): Hver gruppe skal redegøre for en bysociologisk teori
 • Lodret matrix (A-I): Hver gruppe skal udvælge to teoretikere og bruge filmen til en case-analyse, som udarbejdes fælles (90 minutter) og afleveres skriftligt.

Krav til skriftlig aflevering:

 • Skriv en kort indledning om filmen 'Den kinesiske drøm' / 梦想帝国 (mèngxiǎng dìguó) og dens problematisering af byudvikling.
 • Analysér og diskutér to teoretikeres perspektiv på byen Chongqing, som fremstillet i filmen (gerne ud fra bogens bud på undersøgelses- og diskussionsopgaver).
 • Husk kildehenvisninger. Inddrag gerne supplerende materiale.
 • Omfang: to-tre sider, skriftstørrelse: 12, halvanden linjeafstand, husk sidehoved med navn, klasse og lærerinitialer.

Kernestof kinesisk:

 • elementære kinesiske tekster og billedmateriale, der belyser historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i det moderne Kina
 • indføring i historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i den kinesiske verden i et omfang, der giver eleverne mulighed for at forstå de studerede tekster og emner samt fremmer deres interkulturelle forståelse.

Kernestof samfundsfag:

Sociologi:

 • identitetsdannelse og socialisation
 • social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring.

Politik:

 • magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt

International politik:

 • globalisering og samfundsudvikling.

Metode:

 • kvantitative og kvalitative undersøgelser