Into eternity Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Tværfagligt
 • Litteratur og links

Om filmen

Et sted mellem 200.000 og 300.000 tons højradioaktivt affald fra alverdens atomkraftværker har gennem tiden hobet sig op på midlertidige lagre verden over. Sådanne depoter på jordens overflade vil altid være udsatte i forhold til både naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. I anlægget Onkalo i det finske grundfjeld forsøger man for første gang at gør noget ved dette problem.

Onkalo er verdens første permanente depot til radioaktivt affald, og man vil her i dybe tunneler og huler lagre atomaffaldet i mindst 100.000 år. Konstruktionen af et sådant lager løser nok nogle af de problemer, der er med de midlertidige lagre på jordoverfladen, men det rejser til gengæld også en række spørgsmål: Hvad ved vi om fremtidens samfund, og hvordan kommunikerer vi op til 100.000 år frem i tiden? Vil der efter fx en istid stadig være nogen, der kender til depotets eksistens, og hvordan advarer vi fremtidige generationer om farerne ved et sådant lager?

'Into Eternity' behandler de praktiske, filosofiske og kommunikative udfordringer forbundet med projektet i en æstetisk form og i et eftertænksomt tempo, som er sjældent set for emnehandlingen af radioaktivt affald.

Foto: Magic Hour Films

Særfagligt

FYSIK

Filmen er oplagt til at belyse den del af fagets formål, der omhandler ”indblik i fysiske og teknologiske aspekter af målsætningen om en bæredygtig udvikling”, ligesom den også er et oplagt eksempel til det faglige mål om at ”perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling” samt kravet om at eleverne opnår “refleksion over naturvidenskabernes og teknologiens rolle i samfundsudviklingen”.

Der er intet svært tilgængeligt fagligt indhold i filmen, og da atom- og kernefysik allerede dækkes på C-niveauet, kan filmen uden problemer inddrages i undervisningen på alle niveauer.

Foto: Magic Hour Films

Tværfagligt

Filmen er velegnet til tværfaglige forløb med fysik, samfundsfag og historie, idet den belyser et emne, som nærmest er druknet i tidens debat om menneskeskabte klimaforandringer. Den er yderst relevant for samfundsfaglige emner som miljø, energi og teknologi, og hele tematikken om en tidshorisont på 100.000 år er historiefagligt spændende.

Foto: Magic Hour Films

Litteratur og links

LINKS

SUPPLERENDE FILM

 • Tankograd
  Dansk dokumentarfilm fra 2009 om nogle unge dansere i en af verdens mest radioaktivt forurenede byer, Chelyabinsk, der under den kolde krig var en af USSR's hemmelige byer og med til at udvikle Sovjetunionens første atombombe.
 • Atomkraft – ja tak?
  New Zealandsk dokumentarprogram sendt på DR2 27. oktober 2009. Originaltitel: 'The Nuclear Comeback' (2007). Er atomkraft løsningen på vor tids klimaproblemer, eller skaber det i stedet et andet og meget værre problem, nemlig en 100.000 års arv af radioaktivt affald?
 • Atomkraft i Danmark?
  VidenOm-program sendt på DR2 19. oktober 2010.