Gasolin' Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Tværfagligt
 • Litteratur og links

Om filmen

Med dokumentarfilmen 'Gasolin'' giver instruktør Anders Østergaard et veldrejet bud på historien om 1970’ernes store danske rockgruppe Gasolin’. Historien om orkesteret fortælles primært af bandets fire medlemmer (Franz Beckerlee, Kim Larsen, Willi Jönsson og i mindre grad Søren Berlev), og kun enkelte andre aktører får plads i fortællingen. Anders Østergaards bidrag består i en poetisk og velgennemtænkt meddigtning på lyd- og billedside, hvor arkiv- og stemningsbilleder optræder side om side med enkelte iscenesatte episoder af semimytologisk karakter fra bandets historie.

Filmen lægger ud med at lade Beckerlee, Jönsson og Larsen fortælle om deres opvækst og virke i tiden inden Gasolin’. Indledningen former sig således som et kultur- og musikhistorisk tidsbillede, samtidig med at Beckerlee, Jönsson og Larsens individuelle karaktertræk rulles ud i et forsøg på at forklare de spændinger, som senere præger bandet. Derefter følger filmen i store træk gruppen kronologisk fra starten i 1969 og til slutningen i 1978. Fra de første famlende forsøg på at finde en fælles lyd og musikalsk retning i øvelokalet, over de små spillejobs og nedturen i USA og til de afsluttende store halkoncerter inden bandets opløsning.

Filmens dramaturgiske benzin er fortrinsvis konflikten mellem Beckerlee og Larsen. Disse kunstneriske gnister, der i starten af bandets levetid fungerer som drivkraft i arbejdet med at forme det kunstneriske stof, viser sig i længden at være opslidende og medvirkende til at splitte orkesteret. Derudover fokuserer filmen på klassiske rocktemaer som udviklingen fra amatør til professionel, inspirationskilder, berømmelse og dens bagside, venskaber der går i stykker, penge, det hårde turnéliv – alt sammen set gennem en særlig dansk optik.

Framegrabs fra 'Gasolin'' af Kim Larsen og Franz Beckerlee (Cosmo Film)

Særfagligt

MUSIK

Filmen vil egne sig fortrinligt i forløb på alle niveauer på STX og HF, hvor man ønsker at fordybe sig i dansk rockhistorie. På både A-, B- og C-niveau kan filmen fungere som optakt til et musikkundskabsemne (teori og historie), hvor man gennem nærmere visuel og auditiv analyse af Gasolin’s musik arbejder med at anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kultur, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof (som det så smukt er formuleret i bekendtgørelsen). Som et supplement til det analytiske arbejde kan filmen også bruges som en introduktion til Gasolin’-numrenes historie i forbindelse med musikudøvelse, både i form af sang og rytmisk sammenspil.

Filmen egner sig endvidere til et mere diskuterende og undersøgende forløb om begrebet autenticitet i rockkulturen. Ligeledes lægger filmen op til en diskussion af mytedannelse indenfor rock. Her ville det være oplagt at diskutere filmen ud fra Thomas Søie Hansens anmeldelse af den – se 'Links og litteratur'. Det vil yderligere være oplagt at bruge filmen i forbindelse med et forløb om producerrollen i rockmusik. Med B-niveauets krav om inddragelse af IT, vælger flere efterhånden at arbejde digitalt med optagelse og redigering af holdets forskellige sammenspilsnumre. Her vil særligt filmens afsnit, hvor man følger bandet i studiet og deres samarbejde med producer Roy Thomas Baker, være interessante.

Foto: Cosmo Film

Tværfagligt

Filmen vil kunne indgå i flere forskellige tværfaglige sammenhænge. Sammen med dansk eller mediefag kan man arbejde med temaet 'kunst og virkelighed'. Her kan man undersøge forholdet mellem gruppens tekstunivers og den virkelighed, som teksterne udsprang fra. Derudover kan man arbejde med filmen ud fra dokumentargenren og undersøge dens virkemidler på lyd- og billedside. Sammen med samfundsfag kan man undersøge populærkultur, kulturel indflydelse fra USA, økonomien i kulturindustrien, demokratiseringen af musikmarkedet og pladekontrakten som nåleøjet for at få mulighed for i dag selv at indspille og udgive musik.

Framegrabs fra 'Gasolin'' (Cosmo Film)

Litteratur og links

 • Peder Bundgaard: ’Lykkens Pamfil’, Lindhardt og Ringhof 2005 (om dansk rock i både 60’erne og 70’erne)
 • Lars Asp Christensen: ’Rockproduceren’, Apple Juice Press 2005 (bogen indeholder blandt andet et fint historisk afsnit om produceren samt beskrivelse af og definition på forskellige producertyper)
 • Torsten Olafsson: ‘Rabalderstræde forever’, Warner/Chappell Music 1991 (Gasolin’ noder).
 • Anmeldelser af filmen, f.eks. ”For lidt brændstof i Gasolin”, Thomas Søie Hansen i Berlingske Tidende 10. marts 2006.
 • www.danmarksrockmuseum.dk

SUPPLERENDE FILM

 • Jens Højmark: ’Benzindrengene’ (1972)
  Film om Gasolin’ i starten af deres karriere
 • ‘The making of Sgt. Pepper’ (1992)
  Film om The Beatles' samarbejde med producer George Martin
 • Kasper Torsting: 'Rocket Brothers – Tæt På Bandet Kashmir' (2004)
 • Christina Rosendahl: 'Stjernekigger' (2002)
  Film om bandet Swan Lees lange og seje kamp mod pladekontrakt og succes
 • Kasper Torsting: 'Solo' (2007)
  Film om Popstars-vinderen Jon Nørgaard og de personlige omkostninger ved hans pludselige berømmelse