Didaktiske overvejelser

Anvendes på A- og B-niveau

Materialet rummer tre øvelser. De er alle bygget op efter Blooms taksonomi og lægger sig tæt op ad filmen. Øvelserne kræver, at eleverne læser og arbejder med grundbogsstof enten i timen eller som lektie (den redegørende opgave). Alle tre øvelser og visning af filmen vil formentlig kunne gennemføres på tre moduler. Man kan også vælge en øvelse ud, afhængigt af klassens og undervisningens fokus. Eller man kan dele øvelserne ud på forskellige grupper. 

På hver øvelse står der angivet, om det er par- eller gruppearbejde. Dele af øvelsen kan laves individuelt – typisk det redegørende.

Øvelserne træner primært anvendelse af begreber på forskellige taksonomiske niveauer. 

Foto: B-Reel Feature Films

Særfagligt

Filmen 'Greta' er særligt velegnet til samfundsfag A eller B og et forløb om klima og bæredygtighed. Filmen kan med fordel anvendes som udgangspunkt for en diskussion om, hvorfor og hvordan vi kan imødegå klimakrisen. Filmen lægger derfor op til en sociologisk – og evt. politisk – vinkel på klimaspørgsmålet, hvor der ses på de individuelle og samfundsmæssige muligheder for handling. 

Kernestofområder 

B- niveau: 

 • politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
 • magt og demokratiopfattelser
 • vælgeradfærd (klimaadfærd)
 • bæredygtig udvikling

A-niveau:

 • politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
 • samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur
 • vælgeradfærd (klimaadfærd)
 • magt og demokratiopfattelser i et demokratisk samfund
 • bæredygtig udvikling

Faglige mål 

B- niveau: 

 • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger
 • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
 • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger

A-niveau: 

 • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger
 • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
 • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Vigtige begreber: 

 • Giddens’ paradoks
 • Klimaadfærd
 • Medialisering
 • Framing
 • Priming
   

Tværfagligt

Filmens emne inviterer til tværfagligt samarbejde med naturgeografi. Her er det relevant at arbejde med spørgsmål som: Hvordan løser vi klimakrisen?

Rettes fokus på medier, bliver samarbejde med både dansk og mediefag relevant. Her er det oplagt at arbejde med spørgsmål som: Hvordan fremstiller medierne klimakrisen, politikere og aktører, og hvilken betydning har det for vores handlemuligheder?

Foto: B-Reel Feature Films

Links og litteratur

Interview med Phie Ambo om unge og klimaaktivisme

Litteratur

 • Hasselbach, Morten og Knudsen, Michael Helt: “Klima og bæredygtighed - i samfundsfagligt perspektiv”. Columbus 2020. Uddrag af kapitel 2. 
 • Brøndum, Peter et al: ”Politikbogen”, 4.udgave 2022. Uddrag af kapitel 7 (7.2 og 7.4)

Undervisningsmaterialer om klimafilm

Filmiske virkemidler