Kaos i Kina elev

Hjem

Opgaver

UNDER FILMEN:

Bemærk og notér, hvem der træffer beslutninger i entreprenørvirksomheden, lokalregeringen og hos arbejderne. 

EFTER FILMEN: 

Opgave 1: Demokrati og etpartistyre – fordele og ulemper 
Læs om magtens tredeling og den parlamentariske styrekæde i Danmark samt om det politiske system i Kina. 

A. Diskuter i grupper ud fra jeres noter under filmen, hvilken hierarkisk sammenhæng der er mellem partiet – repræsenteret ved lokalregeringen – entreprenørvirksomheden og lokalbefolkningen. Hvem har det sidste ord i beslutningsprocesserne, og hvilke handlemuligheder har de forskellige aktører inden for magtsystemet?   
B. Diskuter, om demokratiske lande kan opnå at bygge verdens længste motorvejssystem på 10 år? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

Litteratur: 
'Kinesiske Perspektiver' s. 40- 43.
'Kina efter 1840' s. 137-139.
'Luk samfundet op' 2019.

Opgave 2: Politisk mistillid 
A. Se nedenstående filmklip, hvor entreprenører og arbejdere diskuterer partiets linje. Hvem udviser tillid over for partiet, og hvem viser mistillid? Hvorfor?
B. Læs nedenstående artikel og redegør for, hvad man fra politisk side har gjort for at bekæmpe korruption og højne politisk tillid i Kina? 
C. Diskutér: Er det lige vigtigt at undgå mistillid til de politiske magthavere i et demokratisk styret land som i et etpartistyre?

  

Artikel:
Feng, Emily. 'How China´s Massive Corruption Crackdown Snares Entrepreneurs Across The Country', npr, 2021. https://www.npr.org/2021/03/04/947943087/how-chinas-massive-corruption-crackdown-snares-entrepreneurs-across-the-country?t=1636060177704 

Opgave 3: Hvilke muligheder har den enkelte arbejder for erstatning i klagesag?
Se nedenstående to klip og svar på:
A. Hvilke metoder anvender arbejderne til at kæmpe for deres rettigheder på?
B. Hvordan reagerer lokale myndigheder og det private entreprenørfirma? Læg bl.a. mærke til: 

  1. Kommandovej fra amt – de lokale myndigheder – og det private entreprenørfirma.
  2. Konkrete handlinger såvel som kropssprog og retorik i kommunikation mellem myndigheder og lokalbefolkning.

KLIP 1: Hr. Meng møder arbejderne på hospitalet og taler om kompensation.


KLIP 2: Arbejderne klager til Chengxi amtsforvaltning