Københavnerfortolkningen Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Tværfagligt
 • Litteratur og links

Om filmen

Filmen giver en klar og nøgtern fremstilling af et komplekst og svært tilgængeligt emne, som andre mere populære fremstillinger ofte har en tendens til at komplicere og overmystificere. Filmen tilstræber at klarlægge kvantemekanikkens grundlag med heraf følgende paradoksale konsekvenser.

En historisk gennemgang af Bohrs og Einsteins diskussioner af kvantemekanikkens konsistens og fuldstændighed udgør filmens røde tråd. Herigennem belyses centrale problematikker som partikel/bølge-dualitet, indeterminisme, forholdet mellem bølgefunktionens superponerende tilstande og virkeligheden, ikke-lokalitet samt ubestemthedsrelationen. Disse problemstillinger illustreres ved hjælp af animationer, der er tro mod Bohrs egne fremstillinger, ligesom senere tiders eksperimentelle forsøg på at afgøre diskussionerne har en fremtrædende rolle i filmen.

Som alternativer til Københavnerfortolkningen diskuteres David Bohms ikke-lokale teori om et kvantepotentiale samt Hugh Everetts mangeverdensfortolkning. Endelig præsenteres nutidens forskning i anvendelse af kvantemekanikkens ikke-lokalitet i moderne ultrahurtige kvantecomputere.

Særfagligt

FYSIK

Filmen er oplagt som et supplement til læreplanens krav om behandling af ”fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede herunder naturens mindste byggesten...”, ligesom den kan anvendes som supplement i forbindelse med dækning af kernestoffet i kvantefysik. Endvidere er den oplagt til behandlingen af ”fysik i tilknytning til et paradigmeskift i den menneskelige erkendelse.”

Det kan gøres på A-, B- og C-niveau, om end stoffet vil være svært tilgængeligt på C-niveauet.

FILOSOFI

Filmen er velegnet til C-niveauets arbejde med forskellige vidensformer og vidensnormer. Filmen illustrerer, at selv en eksakt videnskab som fysik har brug for fortolkning.

Til filosofi på B-niveau er den et oplagt casestudie i forbindelse med kernestoffet i naturvidenskabernes filosofi.

Tværfagligt

Filmen kan med fordel anvendes i et et tværfagligt mellem fysik, filosofi og historie. Her vil filmen være velegnet i forløb om determinisme, paradigmeskift og naturbeskrivelse.

 

Litteratur og links

 • 'Det udelelige – Niels Bohrs aktualitet i fysik, mystik og politik'.
  Bog af Tor Nørretranders, Gyldendal.
 • 'Den ny verden ifølge Mr Tompkins'.
  Bog af George Gamov og Russell Stannard, Nyt Teknisk Forlag.
 • 'FYSIK OG VIRKELIGHED'
  Kvantemekanikkens grundlagsproblem i gymnasiet.
 • IMFUFA-tekst af Erik Lund og Kurt Jensen.
  Kan erhverves på IMFUFA, RUC.
 • 'Einstein og virkeligheden'
  http://www.nbi.dk/~lautrup/artikler/einstein.html
  Kort artikel af Benny Lautrup fra Niels Bohr Instituttet om Einsteins kritik af Københavnerfortolkningen. En større samling af Lautrups artikler kan desuden findes her: http://www.nbi.dk/~lautrup/artikler
 • En større samling af Lautrups artikler http://www.nbi.dk/~lautrup/artikler

SUPPLERENDE FILM

 • 'The Core'.
  En poetisk dokumentarfilm, som skildrer Niels Bohrs tanker, mens han får større forståelse for atomernes opbygning. Behandler også de etiske og politiske aspekter af kvantemekanikken og den dermed følgende mulighed for at konstruere atombomben. Skrevet og instrueret af Robert Fox. Fox Media (2005).
 • 'Copenhagen'.
  Teaterstykke om Bohrs og Heisenbergs møde i 1941 skrevet af Michael Frayn og omsat til film af Howard Davies. BBC (2002).