Kortfilm i tysk

- et undervisningsmateriale til tyskundervisningen
Lærer og elev

Filme im Fokus

I tyskundervisningen er det oplagt at have Filme im Fokus. De tyske film bringer verden og sproget ind i klasselokalet – med stemninger, lyde, musik, indblik og udsyn. Film giver mulighed for at møde det talte ord, vænne øret til den tyske sprogmelodi, få visuelle oplevelser og se en afspejling og tolkning af den tysksprogede kultur.

Derudover dækker arbejdet med kortfilm og film i undervisningen mange af de faglige mål (herunder ifølge læreplanen for STX B-niveau).

Faglige mål:

 • forstå talt tysk
 • læse og forstå ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste ti år 
 • redegøre på tysk for emner og tekst
 • redegøre for og diskutere forskellige synspunkter 
 • på tysk redegøre for og reflektere over teksten samt analysere og fortolke denne
 • behandle problemstillinger i samarbejde med andre fag

Om materialet

Materialet består af en generel guide til at arbejde med kortfilm i tysk og tre specifikke materialer. De er udarbejdet til to tyske kortfilm: Amok og Schwarm (Flokdyr) og en tredje kortfilm Seven Minutes in the Warsaw Ghetto, som er en danskproduceret dukke- og stumfilm med yderst relevante temaer for tyskundervisningen. Filmene ligger alle her på Filmcentralen, og 'Amok' og 'Schwarm' kan ses med både danske og tyske undertekster.

I den generelle Guide til at arbejde med kortfilm i tysk er spørgsmålene delt i to hovedspor: en litterær indgang (personer, handling og temaer) og en mediefaglig indgang (dramaturgi, billedvalg og lyd). I langt de fleste film vil det visuelle og det lydlige udtryk understøtte filmens tematikker og budskaber.

I materialerne til de tre film kan læreren orientere sig om filmens handling og tematikker, ligesom der peges på særlige filmiske virkemidler, som det er værd at lægge vægt på. I arbejdet med de filmiske virkemidler kan man benytte ordlisten Wortschatz zur Filmanalyse (dansk-tysk oversættelse under menuen til venstre i materialet). Til hver film hører også et afsnit om supplerende materiale til emnet. Materialet består desuden af elevark med fokus på handling, personer og filmiske virkemidler. 

Opbygning af de enkelte filmmaterialer:

 • Faglige mål
 • Handlingsreferat
 • Filmens temaer
 • Nedslag – filmiske virkemidler
 • Om elevark
 • Supplerende materiale

Om elevarkene

Til hver kortfilm hører to elevark. Vor dem Sehen skal aktivere elevernes ordforråd samt spore eleverne ind på filmens stemning og personer. Nach dem Sehen indeholder forskelligartede opgaver til filmen i sin helhed. Opgaverne består af såvel en litterær tilgang (fx personkarakteristik, hovedpersonens projekt og symbolik) som en mediefaglig tilgang (fx billedbeskrivelse af screenshots, dramaturgi og underlægningsmusik). Man kan naturligvis udvælge de opgaver, som passer bedst til holdet og dagsformen. Alle opgaverne er udarbejdet med henblik på at træne ordforråd, grammatik og kommunikative færdigheder. Desuden er der til sidst i materialet mulighed for at arbejde med mindre skriftlige opgaver.

Dette materiale er skrevet af Sanne Thrane, lektor på Hvidovre Gymnasium, november 2019

Materialetype: