Min bror Lærer

Hjem
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Der er mange identiteter på spil i denne film. Hvad vil det sige at være verdslig, pioner, jøde, israeler, israelsk soldat, ortodoks? Kan noget af det forenes – om ikke andet så i den sproglige dialog? Og er fredelig sameksistens mulig?

Dokumentarfilmen 'Min bror' er først og fremmest en kvindes personlige rejse ind i og omkring sin egen identitet og forholdet til sin bror. Udløst af nogle omvæltninger i sin egen og sine forældres tilværelse forsøger Yulie Cohen Gerstel at genoptage kontakten til sin bror, som hun ikke har haft nogen egentlig kontakt med i 25 år, idet han i kølvandet på krigen i Libanon i 1982 erklærer sig som ultraortodoks.

Således er filmens balancepunkt antydet: på den ene side Yulie Cohen Gerstels personlige søgen og på den anden side staten Israels og dermed også hendes families historie som ledsager til denne søgen og forklaringsramme for den. I den forbindelse anvendes en række tv-klip, og vi overværer samtaler mellem Yulie Cohen Gerstel og tidligere ortodokse for at prøve at forstå hendes brors verden.

Foto: Yulie Cohen Gerstel / Cohen Gerstel Hafakot Ltd.

Filmen er en fremragende dokumentarfilm om en tilværelse, hvor enhver religiøs stillingtagen også bliver en politisk stillingtagen – og omvendt – og om hvordan parallelle og uforenelige verdener kan op- og udbygges, selv inden for et lille område på størrelse med Jylland. Tempoet er stilfærdigt med plads til eftertanke.

Filmens store styrke er, at vi gennem Yulie Cohen Gerstels stemme og øjne får et koncentrat af den "lille" histories sammenhæng med den "store" historie. Familiens historie er ganske fantastisk, men – og det er en pointe i sig selv – næppe enestående i området. På hver deres måde er de berørt af landet og begivenhederne i det, både som folk og som enkeltpersoner.

Til sidst i filmen vipper balancen til det indadvendte, og dermed er denne del af filmen ikke helt så anvendelig i undervisningen som første del. Her kommer Yulie Cohen Gerstels personlige proces med at forlige sig med sit tab – for det er det – til at stå i centrum sammen med overvejelserne om døtrenes fremtid og eventuelle deltagelse i den israelske hær.

Særfagligt

  • Religion C – jødedom
  • Religion C – tema om Abrahams religioner og/eller begrebet ’fundamentalisme’
  • Religion B – tema om fundamentalisme eller ortodoksi, fx kan klip med talen på stormødet for ortodokse sammenlignes med forskellige muslimske taler på youtube
  • Historie A – Palæstina-konflikten

Filmen kan anvendes i kortere sekvenser, men uanset om man bruger hele filmen eller dele af den, vil eleverne have gavn af en introduktion til temaet i filmen, evt. også til ’ortodoksi’ som begreb. Undervejs vil der ganske givet også opstå en del spørgsmål om Palæstina-konflikten, så en introduktion og eventuelle arbejdsspørgsmål vil være gavnligt afhængigt af den sammenhæng, filmen skal anvendes i. En lille kritisk note fra min side er, at begreberne ’ortodoks’ og ’ultraortodoks’ flyder mere eller mindre sammen i filmen, så er ortodoksi fokus for brugen, bør elevernes begrebsapparat "pudses af" før eller efter filmen.

Foto: Yulie Cohen Gerstel / Cohen Gerstel Hafakot Ltd.

Egnede klip

Hvis man ikke ønsker at anvende hele filmen, er her nogle forslag til klip, som – med den rette introduktion – kan anvendes særskilt. Bemærk, at tidskoderne er omtrentlige.

02:15-04:35 – Klip fra israelsk tv, 1985
Billederne er fra en reportage fra et stormøde for ultraortodokse, herunder en tale. Talen kan bruges som eksempel på, hvordan den religiøse vision af ’det gode samfund’ kan se ud fra et jødisk-ortodokst synspunkt. Parallellen til fundamentalisme i andre religioner er til at få øje på.

04:35-11:15 og 19:48-23:58 – Samtaler med den israelske tv-instruktør Naftali Gliksberg, som er tidligere ultraortodoks
I det første klip kører de sammen en tur i Bnei Brak, en ortodoks by (sic!) tæt på Tel Aviv, og Gliksberg giver Yulie Cohen Gerstel et lille indblik i tilværelsen som ortodoks. Undervejs ser de tilfældigt Yulie Cohen Gerstels bror, og Gliksberg forsøger at forklare hende, hvordan deres verdener er forskellige.

I andet klip gennemgår de nogle bøger, som Yulie Cohen Gerstel har købt og vil forære sin brors børn. Gliksberg skal hjælpe hende med at vurdere, om bøgerne er i orden at give dem. Det leder frem til en samtale, hvor Gliksberg fortæller om de gode sider ved tilværelsen som ortodoks jøde.

36:30-38:38 Yulie Cohen Gerstels mor
Gerstels mor er medlem af en kvindeorganisation, og som led i deres arbejde besøger de soldater ved kontrolposter for at tale med dem. Vi får et lille indblik i arbejdet, hvor moderen kommer i diskussion med en jødisk kvinde, der mener, at moderen hjælper ”dem, der vil sprænge vores byer i luften.” Diskussionen er interessant som illustration af de mange, mange brudflader, denne konflikt skaber.

41:13-45:48 Samtale med Ruhama Weiss, ph.d. i jødiske studier og tidligere ortodoks.
Igen er forholdet til broderen omdrejningspunktet, men de to taler også kort om kvindernes forhold i de ultraortodokse samfund.

45:48-48:56 Krigen i Libanon i 2006 er brudt ud
 Yulie Cohen Gerstel går en tur i Bnai Brak for at høre, hvad de ultraortodokse tænker om krigen. Klippet er illustrativt i forhold til anvendelse af den religiøse referenceramme som forklaring på konflikter.

Foto: Yulie Cohen Gerstel / Cohen Gerstel Hafakot Ltd.

Tværfagligt

Filmen kan anvendes i sær- og tværfaglige undervisningsforløb om Palæstina-konflikten og i KS-forløb om religion og politik.

Litteratur og links

Religion

Gads religionsleksikon er i sin fulde længde tilgængelig gennem religion.dk: http://www.religion.dk/

Historie/tværfagligt

Faktalink: Israel-Palæstina konflikten: http://faktalink.dk/faktalink/titelliste/ipko
Synsvinkler og tendenser i fremstillinger af Palæstina-konflikten kan altid diskuteres, men artiklen har blandt andet den store fordel, at den indeholder et langt afsnit med kilder, forslag til yderligere læsning, film, filmklip mm.
(NB! Kræver uni-login for adgang til fuld artikel)

Palæstina-info: http://www.palaestina-info.dk/
Meget er efterhånden af lidt ældre dato, men der er mange artikler af generel karakter samt artikler, som forsøger at definere centrale begreber. De har endvidere den fordel, at afsenderen er tydelig, så der kan arbejdes kildekritisk med indholdet.

Supplerende film

Der er et væld af gode dokumentarfilm om Israel-Palæstina konflikten, og det ville være for omfattende at komme ind på alle. Et oplagt bud er dog den prisvindende ’Kontrolposten’ ('Checkpoint', 2003), en prisbelønnet israelsk dokumentarfilm om kontrolposterne i og omkring de besatte områder. Filmen viser magtens vilkårlighed og mødet mellem mennesker og systemer. (Sendt på DR1 28. juli 2004).

På Filmcentralenkan man se yderligere to film af Yulie Cohen Gerstel, begge ligesom 'Min bror' meget personlige film om Israel: 'Min terrorist' (2002) og 'Mit land Zion' (2004).