Min morfars morder Lærer

Hjem
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Søren Fauli er barnebarn til redaktør Carl Henrik Clemmensen, der blev myrdet af tre danske nazister i 1943. Af de tre blev den ene henrettet efter krigen, den anden forsvandt sporløst, mens det lykkedes den tredje, SS-officeren Søren Kam, at flygte til Tyskland og få tysk statsborgerskab og dermed undslippe dansk retsforfølgelse. Søren Kam er derfor aldrig blevet udleveret til Danmark for at blive dømt for den forbrydelse, han har begået for nu mere end 60 år siden.

Mordet har selvfølgelig påvirket Søren Faulis familie. Især hans mor, Mona Clemmensen, der kun var 13 år, da hendes far blev skudt, har haft svært ved at kapere den frygtelige oplevelse. Hun har haft en del nedture, og hendes nerver er blevet betydeligt svækket af oplevelsen. Fauli vil prøve at opsøge Søren Kam – ikke for aggressivt at konfrontere eller dømme ham, men for at få Søren Kam til at erkende eksistensen af sit offers familie og deres smerte. Fauli er på sin side villig til at tilgive Kam.

Filmens projekt er at fortælle en bid af besættelsestidens historie, hvor den personlige historie fylder meget. Det personlige bliver gjort alment, ved at filmen på det historiske niveau fortæller om forhold omkring danske nazister og retsopgøret. Men primært beskæftiger filmen sig med helt centrale forhold omkring offer og bøddel, tilgivelse og soning.

Foto: Camilla Hjelm Knudsen / Tju-Bang Film

Særfagligt

HISTORIE

I et forløb, hvor man ønsker at fordybe sig i besættelsestiden, kan filmen indgå i forbindelse med en behandling af Schalburg-korpset og retsopgøret efter krigen. Der er arkivmateriale i filmen – men i begrænset omfang. Filmen vil desuden være velegnet til dansk-historie-opgaven (DHO).

MEDIEFAG

Filmen er særdeles velegnet til at indgå i et forløb om fakta-genren, hvor filmen er en fornem repræsentant for den personlige dokumentarfilm. Udover det indholdsmæssige er filmen interessant i forbindelse med en analyse af de benyttede virkemidler på såvel lyd- som billedsiden samt i forbindelse med en etisk diskussion af de valgte virkemidler.

PSYKOLOGI

Filmen kan med stor vægt indgå i et forløb om sorgbearbejdelse og specifikt om bøddel/offer og tilgivelse/soning.

Foto: Camilla Hjelm Knudsen / Tju-Bang Film

Tværfagligt

Filmens fulde potentiale vil komme frem i tværfagligt regi – med alle tre fag (samfundsfag, mediefag og psykologi) involveret eller kun to af dem. 

Et oplagt forløb vil være et tema om krigens psykiske følger. Med udgangspunkt i Faulis film kunne perspektivet udvides til eksempelvis Holocaust og Sydafrika, hvor hvert fag med deres specifikke metoder og også inddragelse af fagenes kernestof vil kunne bidrage på værdifuld måde. Evt. kunne Jørgen Flindt Pedersen og Erik Stephensens 'Din nabos søn' (1981) inddrages – en film, der netop fokuserer på forholdet mellem bøddel og offer i forbindelse med følgerne af den græske militærjuntas magtovertagelse. Endvidere vil man kunne spejle Faulis film i modstandsbevægelsens stikkerlikvideringer og inddrage Ole Christian Madsens film 'Flammen & Citronen' (2008).

De skitserede forløb vil pga. abstraktionsniveauet være mest velegnede i 2.g eller 3.g.

'Min morfars morder' vil desuden også kunne være et meget velegnet udgangspunkt for en individuelt udarbejdet studieretningsopgave.

Foto: Camilla Hjelm Knudsen / Tju-Bang Film

Litteratur og links

Artikler

Om tilgivelsestemaet i filmen, belyst af eksperter om emnet

Om Søren Kam

Om Søren Kams virke

Om forholdene omkring mordet på Carl Henrik Clemmesen (Faulis morfar)

Bøger

Erik Høgh-Sørensen har i sine bøger "Dansk Dødspatrulje. En bog om SS-officer Søren Kam" (Askholms Forlag, 1998) og "Forbrydere uden straf" (Forlaget Documentas, 2004) belyst Søren Kams krigsforbrydelser, herunder bortførelsen af og medvirken ved likvidering af avisredaktør Carl Henrik Clemmensen i Lyngby i 1943.

Andreas Monrad Pedersen: "Schalburgkorpset: Historien om korpset og dets medlemmer 1943-45". Odense Universitetsforlag. 2000.

Peter Øvig Knudsen: "Efter drabet", 2001.

Supplerende film

Øvig Knudens bog har dannet forlæg for dokumentarfilmen 'Med ret til at dræbe' (Morten Henriksen og Peter Øvig Knudsen, 2003). Filmen kan ses på Filmcentralen.

I forbindelse med mediefaget kan andre personlige dokumentarfilm inddrages, eksempelvis 'Family' (Ambo og Saif, 2001). Filmen kan ses på Filmcentralen.