Mon de kommer om natten? elev

Hjem

Opgaver og øvelser

1. Asyl- og flygtningepolitik i Danmark og EU

Rokhsar og hendes familie forsøger at få asyl i Danmark. Hvorfor bliver deres ansøgning i første omgang afvist?

 • Undersøg Danmark og EU’s asylpolitik med fokus på:
 1. Hvem kan opnå asyl?
 2. Hvordan får man asyl?
 3. Hvor placerer man flygtninge?
 4. Hvordan forsøger man at integrere flygtninge? 
 • Vurder, om Udlændingestyrelsen kunne have behandlet familiens sag anderledes. Og hvad er familiens situation i dag? Søg yderligere oplysninger på internettet.

Proces for modtagelse af flygtninge i Danmark

EU’s asylpolitik

2. Migration og flygtningekrise i EU

 • Hvordan flygter Rokhsar og hendes familie til Danmark?
 • Hvorfor flygter Rokhsar og hendes familie til Danmark? Inddrag push- og pull-effekten.

3. Menneskerettigheder, herunder FN’s Børnekonvention og Flygtningekonvention

 • Hvilke rettigheder har flygtninge jf. FN’s Flygtningekonvention?
 • Hvorfor bliver FN’s Børnekonvention vigtig for Rukhsar og hendes families muligheder for at få asyl i Danmark? 

FN’s Børnekonvention

4. Integration, kulturmøder og identitetsdannelse

 • Hvad sker der med Rokhsar og hendes familie, efter de er kommet til Danmark?
 • Hvordan er Rokhsar og hendes familie integreret i det lokale samfund? Hvad er deres muligheder for at blive integreret? Kunne de have gjort mere?

Anvend begreber som socialisering, pluralistisk integration, assimilation, segregation, kulturmøder og kapital (Pierre Bourdieu)

 • Hvordan er Rokhsars rolle i familien? Hvilket ansvar har hun, og hvordan tackler hun det? Anvend begreber som fx identitetsdannelse og anerkendelse (Axel Honneth).
 • Hvordan bliver Rokhsar påvirket af den rolle, hun har i familien? Hvordan vil I beskrive Rokhsars ungdomsliv, og hvordan adskiller det sig fra etniske danskeres ungdomsliv?
 
Foto: Made in Copenhagen