Propaganda

- et undervisningsmateriale
Lærer og elev

Kort introduktion til materialet

Et spøgelse fra fortiden går gennem verden af i dag, og gamle alliancer og idealer står for fald. De bolværk, man rejste til værn om demokrati, frihed og humanisme efter Anden Verdenskrig, er under pres. Karismatiske ledere svinger igen de nationale faner så højt, at al tale om internationalt ansvar og samarbejde overdøves. Det er som om, at 1930’erne går igen. Eller er det...?

Nazifilmen ’Vi vinder Folket’ blev i de tidlige majdage i 1945 konfiskeret af politiet og tilbragte årtier på arkivhylderne. Men nu har filmen atter set dagens lys og danner sammen med den socialdemokratiske propagandafilm ’Danmark for Folket’ grundlaget for dette undervisningsmateriale om propaganda i danske partifilm i mellemkrigsårene. Ideologiernes kamp blev i Danmark også en kamp for eller imod demokrati, og materialet lægger derfor også op til dialog om demokratisk dannelse og mediehistorisk udvikling.   

Materialet indeholder bl.a. særfaglige spørgsmål og opgaver til historie, samfundsfag og mediefag. Derudover har Det Danske Filminstitut udviklet et 14 siders pensumrettet kompendie, der handler om propaganda i danske partifilm i mellemkrigsårene. Her bliver den historiske baggrund ridset op og suppleret med klip og stills fra filmene ’Vi vinder Folket’ og ’Danmark for Folket’.

Begge film er tilgængelige i deres helhed her på Filmcentralen (se nederst på siden) og som klip. Klippene kan downloades, modstilles og bruges frit af eleverne. Se mere under 'Om undervisningsmaterialet'.

For at få en direkte nutidskobling anbefales det at bruge Medierådet for Børn og Unges materiale om Nettets Vildveje afsnit 02 (side 19-31).

Fagligt fokus

  • Propaganda i danske partifilm i mellemkrigsårene
  • Demokratisk dannelse og mediehistorisk udvikling 

Materialet er skrevet af forskningsleder Lars-Martin Sørensen og filmarkivar Katrine Madsbjerg, april 2019