Rejsen til isens indre Lærer

Hjem

Didaktiske overvejelser

Filmen kan ses i sin fulde længde, eller man kan nøjes med et afsnit om den ene af forskerne. Der krydsklippes ikke mellem de tre forskeres undersøgelser. 

I forbindelse med Øvelse 1 i elevdelen kan man overveje at inddele holdet i grupper med hver deres fokusområde allerede inden filmen.

Foto: Lars Henrik Ostenfeld / Hansen & Pedersen Film og Fjernsyn

Særfagligt

I naturgeografi er klimaforandringer centralt kernestof. Filmen egner sig som introduktion til den globale opvarmnings konsekvenser på både naturgeografi C- og B-niveau. Særligt filmens fokus på forskellige metoder til undersøgelse af isafsmeltningen egner sig til B-niveau.

Kernestofområder på C-niveau:

  • Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning 
  • Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer 

Kernestofområder på B-niveau:

  • Klimaændringer i forskellig tidsskala og samfundsudviklingens klimapåvirkning 
  • Det globale vindsystem, havstrømme og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter 
  • Vandets kredsløb herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer 

Faglige mål på C-niveau:

  • at give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer 
  • at demonstrere viden om naturgeografis identitet og metoder 

Faglige mål på B-niveau:

  • at planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener 
  • at demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
  • at opsøge, kvalitetsvurdere, fortolke og anvende et spektrum af geofaglige repræsentationsformer såsom tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og digitale billeder, såvel som at reflektere over troværdighed og anvendelighed af ekspertudsagn
Foto: Lars Henrik Ostenfeld / Hansen & Pedersen Film og Fjernsyn

Tværfagligt

Filmen kan anvendes i et forløb om klimaforandringer i Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), hvor biologi fokuserer på liv i isen eller overlevelse under arktiske forhold. Fysik kan undersøge vands massefylde ved forskellige temperaturer og saltindhold, samt drivkræfterne bag den thermohaline cirkulation.

Filmen kan også anvendes i et tværfagligt forløb med samfundsfag, hvor samfundsfag undersøger de politiske niveauers reaktion på klimaforandringerne. Samfundsfag kan også søge en sociologisk forklaring på den nølende, globale klimahandling. 

Foto: Lars Henrik Ostenfeld / Hansen & Pedersen Film og Fjernsyn