Terrorist ved et tilfælde Lærer

Hjem
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Filmens fortæller og hovedperson, Cem, er en ung, velintegreret dansk muslim. Han er godt og grundigt træt af den generelle tendens til, at ”man” forbinder unge muslimer med terrorisme pga. de mange selvmordsattentater og andre terrorhandlinger, der i Guds navn er foregået og foregår verden over. Derfor beslutter Cem sig for at finde ud af, hvad der forårsager, at unge muslimer bliver religiøse fanatikere – selv når de er opdraget i et land som Danmark.

Cem bliver derfor interesseret i en velkendt sag fra Sarajevo, hvor et par danske muslimer blev anklaget for at indgå i en større international planlægning af en terror-aktion. I Sarajevo møder han den stærkt religiøse Adman, som er dansker, og som også blev anklaget i sagen, men blev frikendt. Efter nogle interviews/samtaler med Adman får Cem vundet hans tillid, og Adman får udvirket, at Cem får tilladelse til at interviewe den ligeledes religiøse Abdul Kadir, der blev idømt seks år og fire måneders fængsel i sagen og fortsat sidder fængslet i Sarajevo. Dette møde mellem de to unge danske muslimer er filmens klimaks og får Cem til at reflektere over, hvorfor hans og Kadirs livsbane blev så forskellige.

”Terrorist ved et tilfælde” indgår i en serie på i alt syv danske dokumentarfilm med den fælles overskrift ”Næsten voksen”, produceret 2008-09. Læs mere om "Næsten voksen"-serien.

Særfagligt

Filmen kan med stort udbytte inddrages inden for de enkelte fags rammer. Men da jeg vil anbefale, at det gøres med den vinkel, som beskrives nedenfor under afsnittet om det tværfaglige, henvises primært til dette afsnit.

Mediefag

I mediefag er filmen interessant og væsentlig i et tematisk forløb om eksempelvis fremstillinger af muslimer i dansk film/presse. Blot skal nævnes, at der i forhold til næranalyse og mediefaglige grundbegreber måske ikke er så meget at hente. Selv om der er tale om en tv-produktion, hvor man normalt ikke er karrig med virkemidlerne, er denne produktion, bortset fra en interessant fortællesynsvinkel, fortalt uden de store ”dikkedarer”.

Tværfagligt

Filmen tematiserer bl.a. identitetsdannelse i senmoderniteten (postmoderniteten), og dette tema spiller for alle de nedenfor nævnte fag – ud fra hver af fagenes fagspecifikke vinkel – en central rolle. Dette emne kan angribes ud fra både en sociologisk, psykologisk, religiøs eller historisk synsvinkel. Det gør filmen velegnet i de enkelte fag, men netop fordi emnet med fordel kan angribes fra forskellige faglige vinkler, er det oplagt, at filmen kan indgå i et tværfagligt forløb. Det ville kunne ske i sammenhæng med et forløb i almen studieforberedelse eller i det generelle tværfaglige arbejde, der skal foretages i hele gymnasieforløbet.

I mediefaget vil man kunne supplere med en stribe relevante dokumentarfilm (eksempelvis ”110% Greve” og ”Drengene fra Vollsmose”) og novelle- og spillefilm (eksempelvis ”Sinans bryllup”, ”Pizza King” og ”Uden for kærligheden”).

Filmen og emnet vil selvfølgelig også kunne anvendes i sammenhæng med et individuelt projekt, fx i forbindelse med udarbejdelse af et studieretningsprojekt.

Litteratur og links

I de nævnte fags grundbøger kan man i større eller mindre grad finde afsnit om identitetsdannelse. Her skal der derfor henvises til nogle mere specifikke bøger/artikler:

Giddens, Anthony: Modernitet og selvidentitet, Hans Reitzel, 2006.
Dencik, Lars og Jørgensen, Per Schultz: Børn og familie i det postmoderne samfund, Hans Reitzel, 1999.
Jensen, Lars J.: Hvem er jeg? Frydenlund, 2006.
Tønnesvang, Jan og Bertelsen, Preben (red.): Religiøsitet og selvpsykologi – et bud på og en diskussion af en teori om religiøsitetens personlige former. Klim, 2006 (Heri findes bl.a. en meget interessant artikel af Sven Brinkman om religiøsitet og selvpsykologi).