Tintin et moi Lærer

Hjem
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

'Tintin et moi' er en dokumentarfilm, som kommer under huden på Tintin-skaberen, Hergé.

Med sin psykologiske tilgang til Hergés spændende og også til tider kontroversielle personlighed fanger den straks opmærksomheden og fastholder den. Den er original på det filmiske plan og fører os vidt omkring, både geografisk og historisk. En lille bid af Belgien samt rammerne for Hergés liv og for hans kunstneriske produktion bliver her serveret.

Filmen samler mange smukke billeder fra Tintins eventyrlige rejser, sætter dem i en ny kontekst og åbner dermed for en hel ny læsning af Tintin. I undervisningssammenhæng bidrager den til at hæve Hergés værk til et højere abstraktionsniveau og gør det muligt at beskæftige sig med tegneseriegenren på en ny måde.

Foto: Martin Stampe Hansen / Angel Productions

Særfagligt

Fransk B eller A, 2.g eller 3.g

Filmen kan med stor fordel bruges i forbindelse med læsning af Hergés værker, men den kan også bruges i et tema om Belgien eller en kombination af begge to – under alle omstændigheder er den velegnet til at indgå i et forløb om "litterære og ikke litterære udtryksformer fra det 20.århundrede fra et andet frankofont land end Frankrig" og/eller om "centrale samfundsmæssige forhold i et andet frankofont land end Frankrig".

Filmen alene kan ikke bruges som tekst ligesom et filmmanuskript – men den kan danne et emne ved at perspektivere til en tekst (tegneserie, sang, digt m.m.).

Det er oplagt at anvende filmen i forbindelse med læsning af tegneserien 'Tintin au Tibet', fx ved at filmen anvendes som introduktion til forløbet og løbende perspektiverer bogen. Her genfindes les rêves, les montagnes (qui symbolisent les obstacles), le blanc ( la pûreté), l'amitié entre Tintin (Hergé) et Tchang, les démons (le yéti) og andre parallelle temaer i bogen og i filmen. Men andre Tintin-albums vil selvfølgelig også kunne anvendes.

Hergé fortæller i filmen, hvordan drømme har spillet en vigtig rolle i den periode af hans liv, hvor han skriver og tegner 'Tintin au Tibet'. Her kan der knyttes an til den belgiske surrealistiske bevægelse, fx ved at anvende billeder af maleren Magritte. Hermed kan eleverne få mulighed for at træne billedbeskrivelse og samtidig stifte bekendtskab med den belgiske maler.  

Foto: Martin Stampe Hansen / Angel Productions

Til elever i 3.g (eller til læreren) kan man anvende artikler fra et særnummer af tidskriftet 'Lire: les secrets d'une oeuvre', (december 2006) hvori artiklen 'La véritable histoire de Tchang' uddyber venskabet mellem Hergé og Tchang, som er et af de store temaer i filmen. Der er skrevet mange artikler i den danske presse om Hergés liv, og disse kan suppleres med flere bøger om emnet – på fransk og oversat til dansk – fx Philippe Godins 'Hergé : Chronologie d'une oeuvre' (i fem bind).

Numa Sadouls oprindelige værk 'Tintin et moi' fra 1975 (genudgivet i 2003) – den bog, som filmen er bygget på – kan selvfølgelig også anvendes parallelt med filmen.

I et forløb om Belgien kan man anvende kortfilmen 'Raconte', vist på DR, sange af Jacques Brel eller værker af Amelie Nothomb for blot for at nævne nogle få. Temaer som Belgiens flersprogethed samt landets lidt besynderlige forhold til Frankrig, ikke mindst på det kulturelle plan, kan være centrale.

Har man tid og lyst, kan man også lave et helt forløb om tegneserier, hvor filmen selvfølgelig også vil kunne bidrage med viden om en af denne kunstforms helt store personligheder.

Sprogligt er filmen ikke nem – og nogle passager er på engelsk. Derfor skal det ikke nødvendigvis forventes af eleverne, at de forstår meget af det, der bliver sagt. Enkelte fraser (L'image est porteuse de message), som bliver gentaget, samt filmens store temaer, kan uden problemer gives som gloser – fx ved hjælp af et efterfølgende afkrydsningsskema (efter sand/falsk- eller "vælg det rigtige svar"-model). På denne måde kan man hjælpe eleverne i at formulere sig om filmen – også på fransk.
Derudover er eleverne jo tjent med blot at høre det franske sprog så meget som overhovedet muligt.

På grund af den psykologiske dybde i filmen henvender den sig nok mest til elever fra 2.g og opefter.

Foto: Martin Stampe Hansen / Angel Productions

Tværfagligt

Filmen vil kunne bruges som omdrejningspunkt i et tværfagligt forløb mellem fag som mediefag C, billedkunst C, psykologi C og fransk B el. A. Her kan man drøfte sammenhængen mellem personlige kriser hos en kunstner og vedkommendes kunstneriske produktion, og hvordan dette gengives bedst på film – eller man kan diskutere værdien af viden om skaberens liv, når man læser et værk (forskellige tilgange til et værk).

 

Litteratur og links

Bøger og tegneserier

Tintin-tegneserier: 'Tintin au Tibet', 'Le lotus Bleu', 'Tintin au Congo' – m.fl.
Numa Sadoul: 'Tintin et moi', 1975 eller 2003.
Philippe Godins: 'Hergé : Chronologie d'une oeuvre' (fem bind, fra 2000-2004 – 1.bind oversat til dansk august 2008).
Amélie Nothomb: 'Antéchrista' (2003).

Andre tegneserier:
'Asterix chez les belges' – René Goscinny et Albert Uderzo (1979). http://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix_chez_les_Belges

SUPPLERENDE FILM

'Raconte'. Belgisk kortfilm. Instruktør: Guillaume Malandrin. 2000. 18 min.